English

Ing. Martin Novák – seznam publikací

2018

 1. NOVÁK, M.; VŠETEČKA, M., Řešení kapacitních problémů s využitím nekonvenční křižovatky, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Budoucnost brněnské tramvaje, příspěvek na konferenci Dopravná infraštruktúra v mestách, ISBN 978-80-554-1370-9, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2017
 2. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Solution to a capacity problem using non-conventional intersections, příspěvek na konferenci Transport Infrastructure and Systems, ISBN 978-1-138-03009-1, 2017
 3. NOVÁK, M., Křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením pro rychlosti vyšší než 50 km/h, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2017

2016

 1. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Dopravně-urbanistické řešení přestavby brněnského železničního uzlu, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave , ISBN 978-80-89565-26-9, kongres STUDIO, spol. s r. o., Bratislava, 2016
 2. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Místní rychlostní komunikace a rychlá autobusová doprava., článek v Dopravní inženýrství, ISSN 1801-8890, EDIP s.r.o., Plzeň, 2016
 3. NOVÁK, M., Popis charakteristik dopravního proudu, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016

2015

 1. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Kapacita nadřazeného dopravního proudu, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře RDIT 2015, ISBN 978-80-248-3841-0, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015
 2. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M.; APELTAUER, J., Aktuální vývoj tvorby strategického dopravního modelu Jihomoravského kraje, příspěvek na konferenci Sborník odborného semináře RDIT 2015, ISBN 978-80-248-3841-0, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2015

2014

 1. VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M., Optimalizace opravní sítě s využitím genetického algoritmu, příspěvek na konferenci RDIT 2014, ISBN 978-80-248-3613-3, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014

2013

 1. VŠETEČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M., Jízda přes dva jízdní pruhy, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2013
 2. VŠETEČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T.; NOVÁK, M., Jízda přes dva jízdní pruhy, příspěvek na konferenci Research, Development and Innovation in Transport – RDIT 2013, ISBN 978-80-248-3237-1, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, Vysoké Mýto, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný