English

Ing. Tomáš Macsek – seznam publikací

2017

 1. ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Use of Advanced Oxidation Processes for Water Treatment, , 2017
 2. MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; BENEŠ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M., Odstraňování antibiotik z matrice pitné vody pomocí pokrokových oxidačních procesů, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 3. MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M., Removal of pharmaceuticals from drinking water matrix in a flow-through AOPs reactor, příspěvek na konferenci 15th International Conference on Environmental Science and Technology, ISSN 1106-5516, ISBN 978-960-7475-53-4, International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, Greece, 2017
 4. ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Removal of pharmaceuticals by advanced oxidation processes, , Praha, 2017
 5. ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M., ODSTRAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH LÉČIV Z ODPADNÍCH VOD ZA POUŽITÍ OXIDAČNÍCH PROCESŮ, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Removal of Pharmaceuticals and Musk Compounds from Wastewater Using Advanced Oxidation Processes, , Inverness, 2016
 2. ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T., Odstraňování léčiv pomocí jednotky AOP (ADVANCED OXIDATION PROCESS), příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 3. MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Výzkum odstraňování antibiotik z odpadních vod pomocí technologie AOPs, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r. o., Čkyně, 2016
 4. ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P., Wastewater micropollutants removal by using AOP (Advance Oxidation Process) prototype, příspěvek na konferenci 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-65-0, International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, Sofia, Bulharsko, 2016
 5. HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T., Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2016
 6. HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M., Vývoj a testování plaveckého trenažeru „Swimm Trainer“, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2016
 7. MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P., Inokulum pre anaeróbne čistenie odpadových vôd pri psychrofilných podmienkach, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info, Brno, 2016

2015

 1. HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M., Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER", , Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, Brno, 2015
 2. MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P., Anaeróbne čistenie komunálnych odpadových vod pri psychrofilných podmienkach, příspěvek na konferenci Městské vody 2015, ISBN 978-80-86020-81-5, ARDEC s.r.o., Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný