English

Ing. Jan Čermák – seznam publikací

2016

  1. ČERMÁK, J.; JOHN, J.; ŠŤASTNÍK, S., Možnosti využití odpadních termoplastů ve stavebnictví, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016

2015

  1. ČERMÁK, J.; ŠŤASTNÍK, S., Optimalizace objemové hmotnosti polyesterové izolační desky v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, Scientific Journals, Brno, 2015
  2. ČERMÁK, J.; ŠŤASTNÍK, S., Properties of cement mortar with addition of mineral wool waste, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum, Praha, 2015
  3. ČERMÁK, J., Studium využitelnosti odpadů z izolačních materiálů, příspěvek na konferenci Studenti pro Jihomoravský kraj 2015, ISBN 978-80-87604-89-2, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, 2015
  4. ČERMÁK, J., Možnosti využití odpadu z minerálních vláken v cementové maltě, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2015, ISBN 978-80-214-5205-3, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný