English

Ing. Magdaléna Michalčíková – seznam publikací

2018

 1. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER J., Progresivní technologie sanace sypaných hrází, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, © Stavebnictví, All rights reserved, INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha, 2018
 2. DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M., Dataset on the innovation remediation technology of embankment dams by using suitable types of alternative raw materials, článek v Data in Brief (Online), ISSN 2352-3409, Procedia Engineering (2017), Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved, Data in Brief, Open access, Spojené státy americké, 2018
 3. KOCIÁNOVÁ, M., Zpětné využití zemin z výkopových prací ve stabilizované a ztekucené formě, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; KOCIÁNOVÁ, M., Lightweight aggregate produced with cold-bonding of fly ash and binder, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2017
 2. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Technologie využití vykopaných zemin ve ztekucené formě s přídavkem popílků, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2017, Praha, 2017
 3. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Options for the remediation of embankment dams using suitable types of alternative raw materials, článek v Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Procedia Engineering (2017), Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved, The Netherlands, 2017
 4. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DIEDERICHS, U., Modification of Soils for Excavation Work and Underlayer, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 5. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Possibilities of Lightweight High Strength Concrete Production from Sintered Fly Ash Aggregate, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 6. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Úprava zemin pro jejich zpětné použití ve ztekucené formě, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017, International Conference on Structural Materials, Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie v Kočovciach, ISBN 978-80-227-4689-2, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Kočovce, 2017
 7. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Technologie injektáže sypaných hrází s použitím popílku, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 8. FLEISCHHACKER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Vliv druhu křemičité složky na vývoj tobermoritu při specifických hydrotermálních podmínkách , příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 9. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Vliv popílku a přísad na stabilizaci a ztekucení zemin , příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2017, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 10. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Vliv přísad na zeminy a jejich recyklace , příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT v Brně, Brno, 2017
 11. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Zpětné využití zemin ve stabilizované formě, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT v Brně, Brno, 2017
 12. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; ZÁRUBOVÁ, R., Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí , článek v Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB , ISSN 1213-1660, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2017

2016

 1. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate , článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 2. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; KOCIÁNOVÁ, M., The Development of Lightweight Thermal Insulation Plasters and Experimental Analysis of Their Moisture Behaviour , příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings , ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 3. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; KOCIÁNOVÁ, M., Dispersed Reinforcement Based on Natural Fibres Used in Cement Composites, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 4. HROUDOVÁ, J.; KOCIÁNOVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Observation of moisture behaviour of thermal insulation materials based on silicates, , ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, 2016
 5. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Možnost úpravy zemin z výkopových prací, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 6. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-87397-23-7, Elsevier, The Netherlands, 2016
 7. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Possibilities of Redevelopment of Embankment Dams by suitable Grouting mixtures, příspěvek na konferenci Europe and the Mediterranean: Towards a Sustainable Built Environmental, SBE16 Malta International Conference, ISBN 978-99957-0-935-8, SBE Malta - Sustainable Built Environment, Malta, 2016
 8. KOCIÁNOVÁ, M., Využitelnost popílků a stabilizátorů pro návrh injekčních směsí sypaných hrází, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, VUT v Brně , Brno, 2016

2015

 1. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, Czech Environmental Management Center 2015, Praha, 2015
 2. ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M., Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o., , 2015
 3. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M., Umělé spékané popílkové kamenivo pro výrobu lehkých betonů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Vysoké učení technické , Praha, 2015
 4. HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., Utilization of Liquefying Additives in Clay Fly Ash Grouting Mixtures, příspěvek na konferenci CRRB 2015 - Sborník odborných abstraktů, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 5. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Development of grout for additional seal embankment dams, , ISSN 1877-7058, ISBN 1877-7058, Procedia Engineering (2015), Nizozemsko, 2015
 6. KOCIÁNOVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Optimalizace složení injektážních směsí pro sanace sypaných hrází, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 7. ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; SOKOL, P., Studium vliv charakteru popílku na kvalitu umělého kameniva, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 8. KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R., Popílek jako vhodná součást injektážních směsí pro sanace sypaných hrází., příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015, ISBN 9788021451926, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 9. TŮMOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; ROVNANÍKOVÁ, P., Trendy na poli popílků z biomasy, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5192-6, Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, Brno, 2015
 10. HELANOVÁ, E.; KOCIÁNOVÁ, M., Směsi pro injektáže sypaných hrází na bázi jílu a popílku, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015

2014

 1. DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M.; HELANOVÁ, E., Jílovopopílkové injektážní směsi pro sanace sypaných hrází, , ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB, Ostrava, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný