English

Ing. Miroslava Pumprlová Němcová – seznam publikací

2018

 1. PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M., Technologie vertikálních filtrů s vegetací pro čištění odpadních vod, příspěvek na konferenci Mladá voda břehy mele 2018, Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-270-3802-2, Young Water Professionals Czech Republic, Brno, 2018
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; HYÁNKOVÁ, E., The Influence of Ammonia on Groundwater Quality during Wastewater Irrigation , článek v Soil and Water Research, ISSN 1801-5395, 2018
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; KONEČNÁ, J.; KARÁSEK, P.; PODHRÁZSKÁ, J., Possibilities of Small Water Reservoir Impact Improvement on Surface Water Quality in Agricultural Landscape, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, 2018
 4. PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M., Vyhodnocení zkušebního provozu vertikálního filtru na kořenové čistírně odpadních vod pro 850 EO , příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K., Numerical prediction of nitrates concetrations using natural treatment for agricultural water, příspěvek na konferenci 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland, ISBN 978-80-905483-3-6, ENKI, o.p.s, Třeboň, Třeboň, 2017
 2. PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Performance of vetical flow constructed treatment wetland for 850 PE: reconstruction and first year of operation, příspěvek na konferenci 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland, ISBN 978-80-905483-3-6, ENKI, o.p.s, Třeboň, Třeboň, 2017
 3. PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M., Intenzifikace kořenové čistírny odpadních vod pro 850 EO, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; OLEJNÍČKOVÁ, Z., Extensive technology used for the nitrates removal from agricultural runoffs in Czech Republic , příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-66-7, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 2. NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Development of constructed treatment wetlands in Czech Republic for five years term, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedingsc, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-66-7, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 3. NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Kořenové čistírny - rekapitulace a budoucnost v České republice, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Bohumilice 89, 384 81 Čkyně, 2016
 4. NĚMCOVÁ, M., Možnosti využití numerického modelování pro posouzení vlivu závlahy odpadní vodou na kvalitu půdního profilu a podzemní vody, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, Brno, 2016

2015

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Sovak, 2015
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; HNÁTKOVÁ, T., Kořenové čistírny v České republice pro 21. století, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015, ISBN 978 80 263 0971 0, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015
 3. NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Simulace vlivu závlahy odpadní vodou na kvalitu podzemních vod, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015, ISBN 978-80-263-0971-0, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015
 4. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015, ISBN 978 80 263 0971 0, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015

2014

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; HRADILOVÁ, I.; HNÁTKOVÁ, T.; ROZKOŠNÝ, M., Kořenové čistírny odpadních vod v České republice- cesta k nápravě, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2014 : Zborník 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-970896-7-2, NOI, Bratislava, 2014
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MENŠÍK, P.; NĚMCOVÁ, M.; HRADILOVÁ, I., Odstraňování amoniaku filtračními systémy, příspěvek na konferenci Čištění odpadních vod v horských oblastech 2014, ISBN 978-80-214-4993-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MRVOVÁ, M.; NĚMCOVÁ, M., Extenzívní kalové hospodářství malých čistíren s minimálními nároky na energii, příspěvek na konferenci Voda 2013, Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0506-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný