English

Ing. Hynek Štekbauer – seznam publikací

2018

 1. ŠTEKBAUER, H.; VLK, Z.; VALA, J., On some implicit numerical integration schemes in structural dynamics, příspěvek na konferenci , American Institute of Physics, Melville (USA), 2018

2017

 1. ŠTEKBAUER, H.; VLK, Z., The modification of a node-to-node algorithm for the modelling of beam connections in RFEM and SCIA using the explicit method, příspěvek na konferenci MATEC Web Conf, ISSN 2261-236X, 2017
 2. NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H.; VANĚČKOVÁ, A.; VLK, Z., Explicit and implicit method in nonlinear seismic analysis, příspěvek na konferenci Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND 2017, ISBN 9781510841147, 2017
 3. ŠTEKBAUER, H.; VLK, Z., DYNAMIC SIMULATION OF A CABLEWAY IN RFEM, příspěvek na konferenci APPLIED MECHANICS 2017, ISBN 978-80-87434-08-6, Brno, česká republika, 2017
 4. LANG, R.; NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H., Navrhování tvarů membránových konstrukcí a výpočet střihových vzorů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2017

2016

 1. ŠTEKBAUER, H., The Pulley Element, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, Ostrava, Česká republika, 2016
 2. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., A New Cable-Pulley Algorithm in RFEM, článek v Strojnícky časopis, ISSN 0039-2472, De Gruyter, Bratislava, Slovenská republika, 2016
 3. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., A finite element algorithm of cables on pulleys, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-03224-8, Slovenská republika, 2016
 4. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., An algorithm for cable-pulley system, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Košice, Slovenská republika, 2016
 5. ŠTEKBAUER, H., The pulley element, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 6. NĚMEC, I.; TRCALA, M.; ŠEVČÍK, I.; ŠTEKBAUER, H., New Formula for Geometric Stiffness Matrix Calculation, článek v Journal of Applied Mathematics and Physics, ISSN 2327-4379, Scientific Research Publishing, 2016
 7. ŠTEKBAUER, H.; NĚMEC, I., A NEW CABLE-PULLEY ALGORITHM IN RFEM, , Banská Štiavnica, Slovenská republika, 2016
 8. ŠTEFAŇÁK, J.; ŠTEKBAUER, H., Aplikace pro zkoušení zemních hřebíků, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H., Dynamic Analysis of Cables on Pulleys Using the New Algorithm, , ISBN 978-80-86246-42-0, Svratka, Česká republika, 2015
 2. ŠTEFAŇÁK, J.; ŠTEKBAUER, H., Aplikace pro vedení protokolu o zkoušce horninové kotvy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný