English

Ing. Josef Květoň – seznam publikací

2017

  1. KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J., Discrete Modeling of Strain Rate Effect in Concrete Fracture, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials, ISSN 1662-9795, 2017
  2. KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J., Simulations of Concrete Fracture at Various Strain Rates: Parametric Study, příspěvek na konferenci Computational Structural Dynamics and Earthquake Engineering, ISBN 978-618-82844-1-8, Rhodos, Řecko, 2017
  3. KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J., Strain rate influence in discrete model for concrete fracture , příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Brno, Česká republika, 2017

2016

  1. KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J., Discrete model for Concrete fracture: numerical Study of Dynamic Response, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, 2016
  2. KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J., VLIV RYCHLOSTI ZATĚŽOVÁNÍ NA PORUŠENÍ BETONU: NUMERICKÁ STUDIE VYUŽÍVAJÍCÍ DISKRÉTNÍ MODEL, příspěvek na konferenci Doktorandská konference k 95. výročí Kloknerova ústavu, ISBN 978-80-01-06006-3, Praha, Česká republika, 2016
  3. KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J., Study of dynamic response of discrete model, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016“, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
  4. KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J., Study of the nonlocal model parameters dependency, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2016

2015

  1. KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J., Identification of Material Parameters for Nonlocal Model of Concrete Fracture, příspěvek na konferenci Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Enviromental Engineering Computing, CivilComp 2015, ISSN 1759-3433, ISBN 978-1-905088-63-8, J. Kruis, Y. Tsompanakis, B.H.V. Topping, 2015
  2. KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J., Simulation of fracture experiments on concrete using nonlocal damage model, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015

2014

  1. KVĚTOŇ, J.; ELIÁŠ, J., Performance comparison of localization limiters, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2014, ISBN 978-80-214-4871-1, Svratka, Česká republika, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný