English

Ing. Petr Král – seznam publikací

2017

 1. HUŠEK, M.; HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRÁL, P., Inclusion of Randomness into SPH Simulations, článek v WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, ISSN 1790-5044, 2017
 2. HUŠEK, M.; KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P.; MAŇAS, P., Simulating Randomized Failure of Concrete Targets, příspěvek na konferenci Conference Proceedings of 6th International Conference on Military Technologies 2017, ISBN 978-1-5090-5667-5, 2017
 3. KRÁL, P.; HUŠEK, M.; HRADIL, P.; KALA, J.; MAŇAS, P., Optimization of the Material Parameters of the Continuous Surface Cap Model for Concrete, příspěvek na konferenci Conference Proceedings of 6th International Conference on Military Technologies 2017, ISBN 978-1-5090-5666-8, 2017
 4. KRÁL, P.; HRADIL, P.; HUŠEK, M.; HOKEŠ, F., Comparison of Responses of Concrete Damage Material Models with Respect to Optimization-Based Material Parameter Identification, příspěvek na konferenci AIP Conference Proceedings, ISSN 1551-7616, ISBN 978-0-7354-1538-6, 2017
 5. KRÁL, P.; HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KALA, J.; HRADIL, P., Optimization-Based Inverse Identification of the Parameters of a Concrete Cap Material Model, příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-899X, 2017
 6. HOKEŠ, F.; KRÁL, P.; HUŠEK, M.; KALA, J., Study on Identification of Material Model Parameters from Compact Tension Test on Concrete Specimens, příspěvek na konferenci IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering of World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium 2017, ISSN 1757-899X, 2017
 7. HUŠEK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; KRÁL, P., Conversion of Fractal Fields into Heterogeneities inside SPH Simulations, příspěvek na konferenci IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering of World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium 2017, ISSN 1757-899X, 2017
 8. HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P.; HOKEŠ, F., Steel Fibre Reinforced Concrete Simulation with the SPH Method, příspěvek na konferenci IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering of World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium 201, ISSN 1757-899X, 2017
 9. HOKEŠ, F.; KRÁL, P.; KRŇÁVEK, O.; HUŠEK, M., Improved Sensitivity Analysis in the Inverse Identification of the Parameters of a Nonlinear Material Model, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISSN 1877-7058, 2017
 10. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; HUŠEK, M., Identification of the Parameters of a Concrete Damage Material Model, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, 2017
 11. HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P., Predicting the Load-Carrying Capacity of Reinforced Concrete Structural Element, článek v WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, ISSN 2224-3429, 2017
 12. HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KRÁL, P., Nonlinear Numerical Study of Pin Joint at Static and Cyclic Loading, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 987-80-214-5462-0, Brno, Česká republika, 2017
 13. KRÁL, P.; HUŠEK, M., Concrete in Uniaxial and Triaxial Compression – Experimental and Numerical Analysis in Interaction with Material Parameter Optimization, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 987-80-214-5462-0, Brno, Česká republika, 2017
 14. KRÁL, P.; HUŠEK, M., BETON V JEDNOOSÉM A TŘÍOSÉM TLAKU – EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÁ ANALÝZA V INTERAKCI S OPTIMALIZACÍ MATERIÁLOVÝCH PARAMETRŮ, příspěvek na konferenci 19. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Brno, Česká republika, 2017
 15. HUŠEK, M.; HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRÁL, P., Inclusion of Randomness into SPH Simulations, článek v WSEAS TRANSACTION on HEAT and MASS TRANSFER, ISSN 2224-3461, 2017
 16. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J., Inverse Identification of the Material Parameters of a Nonlinear Concrete Constitutive Model Based on the Triaxial Compression Strength Testing, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Itálie, 2017

2016

 1. HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KRÁL, P.; KALA, J., Numerical Simulation of Reinforced Concrete Beam with Utilization of Elasto-plastic Material Model of Concrete, článek v WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, ISSN 2224-3429, 2016
 2. HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P.; HOKEŠ, F., Effect of the Support Domain Size in SPH Fracture Simulations, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016
 3. HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P.; HOKEŠ, F., Concept and Numerical Simulations of a Reactive Anti-Fragment Armour Layer, příspěvek na konferenci 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ISSN 0094-243X, Rhodos, Řecko, 2016
 4. WALD, F.; ŠABATKA, L.; BAJER, M.; BARNAT, J.; GÖDRICH, L.; HOLOMEK, J.; KABELÁČ, J.; KOČKA, M.; KOLAJA, D.; KRÁL, P.; KUREJKOVÁ, M.; VILD, M., Benchmark cases for advanced design of structural steel connections, spec. publikace, ISBN 978-80-01-05826-8, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2016
 5. HUŠEK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; KRÁL, P., How to Handle Irregular Distribution of SPH Particles in Dynamic Fracture Analysis, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8984, 2016
 6. HUŠEK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; KRÁL, P., Influence of SPH Regularity and Parameters in Dynamic Fracture Phenomena, příspěvek na konferenci World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2016, ISSN 1877-7058, Praha, Česká republika, 2016
 7. HOKEŠ, F.; KALA, J.; HUŠEK, M.; KRÁL, P., Parameter Identification for a Multivariable Nonlinear Constitutive Model inside ANSYS Workbench, příspěvek na konferenci World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2016, ISSN 1877-7058, Praha, Česká republika, 2016
 8. KRÁL, P.; HRADIL, P., Studie vlivu redukce návrhového vektoru na výsledky inverzní identifikace parametrů nelineárního materiálového modelu betonu, příspěvek na konferenci 24th SVSFEM ANSYS User´s Meeting and Conference 2016, ISBN 978-80-905525-3-1, Dolní Morava, Česká republika, 2016
 9. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J., INVERZNÍ IDENTIFIKACE MATERIÁLOVÝCH PARAMETRŮ KONSTITUTIVNÍHO MODELU URČENÉHO PRO MODELOVÁNÍ BETONU, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 10. KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P., Verification of the elasto-plastic behavior of nonlinear concrete material models, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016
 11. KRÁL, P., Testování odezvy nelineárních materiálových modelů betonu implementovaných ve výpočetním systému LS-dyna, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2016
 12. HUŠEK, M.; HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRÁL, P., A Simple Solution for Randomized Failure Modeling with the SPH Method, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8992, 2016

2015

 1. KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P., Validation of the Response of Concrete Nonlinear Material Models Subjected to Dynamic Loading, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Conference on Continuum Mechanics (CM '15), ISSN 2227-4359, ISBN 978-1-61804-346-7, Řím, Itálie, 2015
 2. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J., STUDIE ODEZVY NELINEÁRNÍCH MATERIÁLOVÝCH MODELŮ BETONU V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI DEFORMACE, příspěvek na konferenci 23rd SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2015, ISBN 978-80-905525-2-4, Hustopeče, Česká republika, 2015
 3. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J., The effect of Strain Rate on the Response of Nonlinear Material Models of Concrete, , Osaka, Japonsko, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný