English

Ing. Robin Pěkník – seznam publikací

2017

  1. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; PĚKNÍK, R., Effective Way to Reconstruct Arch Bridges using Concrete Walls and Transverse Strands, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
  2. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L., Long-action of additional horizontal prestressing on masonry, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd, 2017
  3. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L., Restoration of arch bridge by additional horizontal prestressing, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd, 2017
  4. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L., Restoration of arch bridge by additional horizontal prestressing, příspěvek na konferenci ADVANCES IN CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES - Keynote Lectures & Abstracts, 9th International Conference AMCM` 2017, ISBN 978-83-7880-460-4, Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, 2017
  5. PĚKNÍK, R., Dlouhodobé sledování horizontálně předpjatého zdiva, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, 19. odborná konference doktroského studia, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
  6. PĚKNÍK, R., Experimentální ověření chování zděného klenbového mostu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, 19. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L., Long-duration action of additional horizontal prestressing on masonry, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
  2. KLUSÁČEK, L.; PĚKNÍK, R., Reconstruction of Arch Bridges using Concrete Walls and Trans-versal Strands, příspěvek na konferenci 2. Brückenkolloquium Beurteilung, Ertüchtigung und Instandsetzung von Brücken - Tagungschandbuch 2016, ISBN 978-3-943563-26-9, Technische Akademie Esslingen, Esslingen, Deutschland, 2016
  3. PĚKNÍK, R.; KLUSÁČEK, L., Influence of horizontal prestressing on masonry arch bridge, příspěvek na konferenci 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientist below 35 years old, ISBN 978-80-553-2537-8, Technical University of Košice, Faculty of Civil engineering, Košice, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný