English

Ing. Lukáš Lyčka – seznam publikací

2018

  1. LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Shear Resistance of Concrete Beams with FRP Grating as a Shear reinforcement, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
  2. LYČKA, L., Smyková výztuž z FRP roštů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018

2017

  1. LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Smyková odolnost nosníků s výztuží tvořenou FRP rošty, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
  2. LYČKA L.; ŠTĚPÁNEK P., A Method to Predict the Punching Shear Strength of Flat Slabs with Shear Reinforcement Using a Strut-And-Tie Model, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2017
  3. LYČKA L.; ŠTĚPÁNEK P., Strut-And-Tie Model for Predicting the Punching Shear of Flat Slabs with Shear Reinforcement, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2017
  4. LYČKA, L., Experimentální ověření metody výpočtu protlačení, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

  1. LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Výpočet protlačení lokálně podepřených desek se smykovou výztuží pomocí modelu vzpěry a táhla, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny (2016) Sborník, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
  2. LYČKA, L., Výpočet únosnosti v protlačení pomocí modelu vzpěry a táhla, příspěvek na konferenci 18. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný