English

Ing. Štěpán Karlík – seznam publikací

2016

  1. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; KARLÍK, Š., Design and Numerical Modelling of Prefabricated Roller Blind Lintels, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
  2. KARLÍK, Š.; LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J., Analysis of Unreinforced Ceramic Wall Panels in the Mounting State, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
  3. KARLÍK, Š., Vliv konstrukčního řešení vetknuté schodišťové podesty na vnitřní povrchovou teplotu v koutech, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2016
  4. LAVICKÝ, M.; KARLÍK, Š.; PĚNČÍK, J., Influence of structural design of balcony panels on the course and the size of thermal bridges, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný