English

Ing. Zuzana Bílková, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. SCHRIMPELOVÁ, K.; BÍLKOVÁ, Z., Denitrifikační bioreaktory s náplní na bázi dřeva a možnosti zmírnění negativního vlivu, příspěvek na konferenci Mladá voda břehy mele 2018 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-270-3802-2, Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR, Brno, 2018
 2. BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Start-Up Phase of Denitrifying Bioreactors Used For Agricultural Runoff Treatment, , ISSN 2457-3248, Bucharest, Romania, 2018

2017

 1. SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Suitability of denitrifying woodchip bioreactor outflows for use in irrigation, příspěvek na konferenci MendelNet 2017 - Proceedings of 24th International PhD Students Conference, ISBN 978-80-7509-529-9, Mendel University in Brno, Brno, 2017
 2. MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠEREŠ, M., Sustainability of denitrifying bioreactors with various fill media, článek v Plant, Soil and Environment (PSE), ISSN 1805-9368, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha, 2017
 3. BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J., Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017, ISBN 978-80-263-1322-9, 2017
 4. SCHRIMPELOVÁ, K.; MARŠÁLKOVÁ, E.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Leachability of denitrifying bioreactor fillings, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-09-6, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2017
 5. MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; TŮMA, A;, BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Assessment of river water quality in the Moravian Karst, Czech Republic, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2017

2016

 1. MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K., Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 2. HRICH, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, R., Halogenované organické látky na ČOV Brno, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016 Zborník posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; OLEJNÍČKOVÁ, Z., Extensive technology used for the nitrates removal from agricultural runoffs in Czech Republic , příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-66-7, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016

2015

 1. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; DZIK, P.; VÁVROVÁ, M.; VESELÝ, M., Degradation of Estriol by Photocatalysis, , ISBN 978-80-214-5228-2, Brno, 2015
 2. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; MEGA, J.; ŠIMEK, Z., Assessment of drinking water treatment technologies to remove estrogens, článek v J ENVIRON PROT ECOL, ISSN 1311-5065, 2015
 3. ŠKARKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; HOLEŠOVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; MICHÁLEK, J.; OLEJNÍČKOVÁ, Z., Application of statistical methods for ecotoxicological data evaluation, článek v Fresenius Environmental Bulletin, ISSN 1018-4619, 2015
 4. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; HOLEŠOVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; MICHÁLEK, J., Zhodnocení kontaminace ryb z řeky Svratky methylrtutí, , ISBN 978-80-86380-75-9, 2015

2014

 1. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; DZIK, P.; VÁVROVÁ, M.; VESELÝ, M., Photocatalytic oxidation of estriol, , ISBN 978-80-214-5073-8, 2014
 2. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; HOLEŠOVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; KRÁLOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J., Methylmercury in tissues of fish from the Svratka River, Czech Republic, článek v Fresenius Environmental Bulletin, ISSN 1018-4619, 2014

2013

 1. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L., Simultaneous Determination of Estrogens in Wastewater Using Liquid Chromatography with Mass Detection, , 2013
 2. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L., Simultaneous Determination of Estrogens in Wastewater Using Liquid Chromatography with Mass Detection, příspěvek na konferenci Studentská odborná konference Chemie je život 2013 - sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4823-0, 2013
 3. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L., Simultaneous Determination of Estrogens in Wastewater Using Liquid Chromatography with Mass Detection, , ISBN 978-80-214-4822-3, 2013
 4. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; KRÁLOVÁ, Z., Determination of methylmercury in fish tissues, , 2013
 5. ČÁSLAVSKÝ, J.; REMEROVÁ, M.; OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M., Hormones in drinking water, , Istanbul, 2013

2012

 1. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; JURASOVÁ, L., Stanovení vybraných hormonálních látek v odpadní vodě metodou LC/MS, , 2012
 2. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; JURASOVÁ, L., Stanovení vybraných hormonálních látek v odpadní vodě kapalinovou chromatografií s hmotnostní detekcí, příspěvek na konferenci Analýza organických látek v životním prostředí, Sborník přednášek z 10. ročníku semináře, 15.10.-17.10.2012, ISBN 978-80-86380-65-0, 2012
 3. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MEGA, J.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŠIMEK, Z., Hormones in water: LC/MS analysis and removal by water treatment technologies, , 2012
 4. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; VÁVROVÁ, M.; MEGA, J.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŠIMEK, Z., Hormones in water: determination using liquid chromatography with mass detectin and removal by water treatment technologies, příspěvek na konferenci Book of Abstracts - 7th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment, 13th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides, ISBN 978-989-20-3263-4, 2012
 5. OLEJNÍČKOVÁ, Z., Odstraňování reziduí estrogenů během úpravy vody, , ISSN 1210-3039, 2012

2011

 1. OLEJNÍČKOVÁ, Z.; MEGA, J.; ŠIMEK, Z., Elimination of residues of estrogens during drinking water treatment., , ISSN 0009-2770, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný