English

Ing. Petr Vávra – seznam publikací

2015

  1. VACKOVÁ, L.; VÁVRA, P., NALÝZA VLIVU DIFUZNÍHO ODPORU OSB DESEK NA JEJICH VZDUCHOTĚSNOST, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný