English

Ing. Mgr. Kateřina Schrimpelová – seznam publikací

2018

 1. SCHRIMPELOVÁ, K.; BÍLKOVÁ, Z., Denitrifikační bioreaktory s náplní na bázi dřeva a možnosti zmírnění negativního vlivu, příspěvek na konferenci Mladá voda břehy mele 2018 - Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-270-3802-2, Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR, Brno, 2018
 2. BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., Start-Up Phase of Denitrifying Bioreactors Used For Agricultural Runoff Treatment, , ISSN 2457-3248, Bucharest, Romania, 2018
 3. SCHRIMPELOVÁ, K., Použitelnost ekotoxikologických biotestů pro vodné výluhy dřevních materiálů, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018 - 20. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, Brno, 2018

2017

 1. SCHRIMPELOVÁ, K., Odstraňování dusičnanů z drenážních vod in situ, příspěvek na konferenci 6. ročník Konferencie mladých výskumníkov – KOMVY 2017, ISBN 978-80-227-4749-3, SPEKTRUM STU, Bratislava, 2017
 2. SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Suitability of denitrifying woodchip bioreactor outflows for use in irrigation, příspěvek na konferenci MendelNet 2017 - Proceedings of 24th International PhD Students Conference, ISBN 978-80-7509-529-9, Mendel University in Brno, Brno, 2017
 3. MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠEREŠ, M., Sustainability of denitrifying bioreactors with various fill media, článek v Plant, Soil and Environment (PSE), ISSN 1805-9368, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha, 2017
 4. MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; TŮMA, A., Ochrana vod v CHKO Moravský kras, příspěvek na konferenci 12. bienální konference VODA 2017, ISBN 978-80-263-1322-9, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2017
 5. BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J., Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017, ISBN 978-80-263-1322-9, 2017
 6. SCHRIMPELOVÁ, K.; MARŠÁLKOVÁ, E.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Leachability of denitrifying bioreactor fillings, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-09-6, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2017
 7. MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; TŮMA, A;, BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Assessment of river water quality in the Moravian Karst, Czech Republic, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2017
 8. SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J., Náplně denitrifikačních bioreaktorů, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2017
 9. SCHRIMPELOVÁ, K., Výluhy náplní denitrifikačních bioreaktorů, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, Brno, 2017

2016

 1. SCHRIMPELOVÁ, K., Srovnání změn kvality vody v povrchovém toku a průtoku jeskynním systémem, článek v Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce …. Masarykova univerzita DB DD , ISSN 1212-6209, Masarykova univerzita, Brno, 2016
 2. MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K., Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 3. SCHRIMPELOVÁ, K., Statické testy náplní denitrifikačních bioreaktorů, příspěvek na konferenci Zborník posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2016, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 4. SCHRIMPELOVÁ, K., Srovnání změn kvality vody Jedovnického potoka v povrchovém toku a při průtoku jeskynním systémem, příspěvek na konferenci Studentská geologická konference 2016, ISBN 978-80-210-8265-6, Masarykova univerzita, Brno, 2016
 5. GRUBEROVÁ, E.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; ONDRUŠ, M., Vývoj kvality vody povrchových toků Moravského krasu od r. 1949 do současnosti, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2016
 6. SCHRIMPELOVÁ, K., Denitrifikační bioreaktory v laboratorních podmínkách, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, Brno, 2016

2015

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Sovak, 2015
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015, ISBN 978 80 263 0971 0, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015
 3. GRUBEROVÁ, E.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J., Monitoring Jedovnického a Rudického potoka, příspěvek na konferenci Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, ISBN 978-80-263-0884-3, Tribun EU s.r.o., Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný