English

Ing. Jan Vitík – seznam publikací

2016

  1. ŠUHAJDOVÁ, E.; BEČKOVSKÝ, D.; VITÍK, J.; VLACH, F., Mold growth risk analysis on the surfaces of an organic building structure based on in-situ monitoring, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2014

  1. VITÍK, J., TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ DŘEVOSTAVEB VE FINSKÝCH A JAPONSKÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH, příspěvek na konferenci Construmat 2014, ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB, Ostrava, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný