English

Ing. Ing. Jakub Dohnal – seznam publikací

2018

  1. DOHNAL, J., EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTNÍCH JEVŮ NA DŘEVĚNÝCH VZORCÍCH VYSTAVENÝCH KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018

2017

  1. DOHNAL, J.; HRADIL, P.; PĚNČÍK, J., Hygrothermal simulation of wood exposed to the effect of external climate, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-899X, IOPScience, Praha, 2017
  2. DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J., Analýza vlivu elektromagnetických vln na vysychání dřeva a na rozložení vlhkostního pole, příspěvek na konferenci DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí., ISBN 978-80-86837-87-1, Volyně, Volyně, 2017
  3. DOHNAL, J., NUMERICKÁ SIMULACE HYGROTERMÁLNÍCH JEVŮ DŘEVĚNÉHO VZORKU VYSTAVENÉHO KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-214-5473-6, 2017

2016

  1. LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T., Static numeric and experimental analysis of prefabricated winder wooden staircase with central stringer made from scots pine (Pinus sylvestris L.), článek v WOOD RESEARCH, ISSN 1336-4561, Slovak Forest Products Research Institute, Zvolen, Slovak Republic, 2016
  2. KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D., Současné možnosti výzkumu stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí dřevostaveb na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2016, ISBN 978-80-86837-84-0, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola. Volyně, Volyně, 2016
  3. DOHNAL, J., Analýza přijímání vlhkosti dřeva, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
  4. DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J., Analysis of thermal – moisture problems in massive wooden sandwich structures, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, ISBN 1662-7482, Applied Mechanics and Materials, Svýcarsko, 2016
  5. DOHNAL, J., Analýzava přijímaní vlhkosti dřeva, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Vevří 331/95, Brno 60200, Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný