English

Ing. Jaroslav Pospíšil – seznam publikací

2018

  1. POSPÍŠIL, J., VLIV VZDUCHOTĚSNOSTI DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE V KOMPOZITNÍ STAVBĚ NA TEPLOTNĚ VLHKOSTNÍ CHARAKTERISTIKU, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018

2017

  1. KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J. KAUPPINEN T.; RAINA I.; HIENONEN M.; TACKETT E.; ILLIKAINEN K., The Performance Evaluation of Passive Houses – Do Passive Houses Include Building Physical Risks?, příspěvek na konferenci 8th Nordic Passive House Conference PHN17 : Adaptive and Interactive Buildings and Disrticts, ISBN 978-951-758-621-4, PHN17, Helsinki, 2017
  2. POSPÍŠIL, J., VLIV UKONČENÍ PAROTĚSNÉ VRSTVY STĚNOVÉ KONSTRUKCE KOMPOZITNÍCH STAVEB, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. POSPÍŠIL, J.; ŠUHAJDA, K., Influence in connection of a vapor barrier in critical detail of composite construction, příspěvek na konferenci 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2016), ISSN 1213-7308, ISBN 978-1-5108-4504-6, 18. mezinárodní konferenci WTA 2016, Brno, 2016
  2. KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D., Současné možnosti výzkumu stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí dřevostaveb na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2016, ISBN 978-80-86837-84-0, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola. Volyně, Volyně, 2016
  3. POSPÍŠIL, J., OPTIMALIZACE NÁVRHU KONSTRUKCE KOMPOZITNÍCH STAVEB, příspěvek na konferenci Junirostav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Omega Design, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný