English

Ing. Radim Kučera – seznam publikací

2018

  1. KUČERA, R., Multikriteriální hodnocení konstrukčních desek v obvodových konstrukcích dřevostaveb, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2018

2017

  1. KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J. KAUPPINEN T.; RAINA I.; HIENONEN M.; TACKETT E.; ILLIKAINEN K., The Performance Evaluation of Passive Houses – Do Passive Houses Include Building Physical Risks?, příspěvek na konferenci 8th Nordic Passive House Conference PHN17 : Adaptive and Interactive Buildings and Disrticts, ISBN 978-951-758-621-4, PHN17, Helsinki, 2017
  2. KUČERA, R.; ŠUHAJDA, K. HIENONEN M.; ILLIKAINEN K., Analysis and Design Rehabilitation Foundation of Timber Houses in Scandinavian Climate Condition, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., 2017
  3. KUČERA, R.; ŠUHAJDA, K., DYNAMICKÁ SIMULACE DETAILU ZALOŽENÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY, příspěvek na konferenci Junior stav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, Brno, 2017

2016

  1. KUČERA, R.; BEČKOVSKÝ, D.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P., EnviHut Enviromentální experimentální přemístitelný objekt , příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016, ISBN 978-80-904739-7-3, Centrum pasivního domu, Brno, 2016
  2. KUČERA, R.; HAZUCHA, J., Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy: doporučení pro návrh a stavbu, spec. publikace, ISBN 978-80-247-4551-0, Grada Publishing, a.s., Praha, 2016
  3. NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; KUČERA, R.; ŠUHAJDOVÁ, E., Selection of heating system based on acquisition and operating cost for family house, příspěvek na konferenci Business and Management 2016, ISSN 2029-4441, ISBN 978-609-457-921-9, VGTU Press, Vilnius, Lithuania, 2016
  4. KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D., Současné možnosti výzkumu stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí dřevostaveb na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2016, ISBN 978-80-86837-84-0, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola. Volyně, Volyně, 2016
  5. ŠUHAJDOVÁ, E.; KUČERA, R., Hodnocení vytápěcích systémů rodinného domu pomocí multikriteriální analýzy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, Brno, 2016
  6. KUČERA, R.; ŠUHAJDOVÁ, E., Analýza volby systému vytápění v závislosti na pořizovacích a provozních nákladech pro rodinný dům, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, Brno, 2016

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný