English

Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. – seznam publikací

2010

  1. MÁJEK, J., Kompaktní formy bydlení, , 2010

2009

  1. MÁJEK, J., Kompaktní formy bydlení, příspěvek na konferenci XIII. Vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-3878-1, Fa VUT v Brně, 2009

2007

  1. MÁJEK, J., Kompaktní formy bydlení, příspěvek na konferenci XI. Vědecká konference doktorandů, ISBN 978-80-214-3405-9, FA VUT v Brně, Brno, 2007

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný