English

Alaa Abdulrahman – seznam publikací

2017

  1. ROZSYPALOVÁ, I.; ABDULRAHMAN, A.; BŘICHÁČKOVÁ, J.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z., Charakterizace betonu pro teplotně namáhané panely, příspěvek na konferenci Sborníkpříspěvků konference JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SOBEK, J.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z.; MERTA, I., Evaluation of Wedge Splitting Fracture Tests using the Double-K Model: Analysis of the Effect of Hemp Fibre Dosage and Length in Concrete Specimens., příspěvek na konferenci Proceeding from 22nd Czech Concrete Day 2015, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-675-2, Switzerland, 2016
  2. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z., Components of Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens., příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-531-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
  3. ABDULRAHMAN, A.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z., Example of Using Double-K and Double-G Fracture Model Results: Concrete with Polypropylene Fibres., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

  1. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; SOBEK, J.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z.; MERTA, I., Analýza vlivu množství a délek konopných vláken v betonu na iniciaci lomu: vyhodnocení testů klínovým štípáním, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 22. Betonářské dny 2015, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2015
  2. LEHKÝ, D.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; ŠIMONOVÁ, H.; ŘOUTIL, L.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KRUG, B., Advanced Evaluation of the Fracture Response of Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens, příspěvek na konferenci CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures, ISBN 978-0-7844-7934-6, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, 2015
  3. HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z., Role of Plain Concrete in Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens, příspěvek na konferenci Book of Papers of the 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015, ISBN 978-80-01-05735-3, CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Prague, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný