English

Michaela Beranová – seznam publikací

2012

 1. POLÁK, J.; BERANOVÁ, M., The influence of the Chinese market on a commercial risk, příspěvek na konferenci Trends in economics and management for the 21st century, ISBN 978-80-214-4581-9, VUT, FP, Brno, 2012

2011

 1. BERANOVÁ, M.; POLÁK, J., The True and Fair View on Financial Position and Performance at Application of International Financial Reporting Standards, příspěvek na konferenci Bulhartelskyj učet: istoria, kovremenost i perpektivy razvitja, ISBN 978-5-9978-0209-7, St. Petersburg, Rusko, 2011

2010

 1. STAŇKOVÁ, M.; BERANOVÁ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M., Vybrané úpravy účetních dat při výpočtu ukazatele EVA a jejich dopady na jednotlivé položky finančních výkazů, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, VUT FP, Brno, 2010

2008

 1. BERANOVÁ, M., Adoption of IFRS/IAS impacting the Companies, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 2. BERANOVÁ, M., Modelling of Knowledge as an Instrument to Improve Retail Business Competitiveness, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008

2007

 1. BERANOVÁ, M., Modelling of Knowledge Focused on Retail Business, příspěvek na konferenci Vzděláváním a znalostmi k úspěšnému rozvoji Zlínského kraje jako znalostního a podnikatelského regionu, ISBN 978-80-7318-637-1, UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně Univerzity Tomáše Bati, 2007
 2. BERANOVÁ, M., Knowledge-based Model for Retail Business Effectiveness, příspěvek na konferenci Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishment of Faculty of Business and Management Brno University of Technology, ISBN 978-80-214-3482-0, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007
 3. BERANOVÁ, M., Model nákupní spokojenosti zákazníků maloobchodu potravin a smíšeného zboží, příspěvek na konferenci Moderné prístupy k manažmentu podniku, ISBN 978-80-227-2750-1, Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2007
 4. FEDOROVÁ, A.; BERANOVÁ, M., Účetnictví. Pracovní pomůcka, , ISBN 80-86342-62-X, Nakladatelství Sting spol. s r.o., Akademie Sting v Brně, soukromá vysoká škola, 2007
 5. BERANOVÁ, M., Regulirovanie buchgalterskogo uceta v Čechii i ego izmenenija kak tolčok k nobobbedenijam v unibercitetckom obrazovanii. In Buchgaterckij učet, analiz i audit v otrasljach ekononiki, příspěvek na konferenci Buchgaterckij učet, analiz i audit v otrasljach ekononiki, ISBN 978-5-88996-735-4, Engecon, Saint Petersburg State University, Engecon, Saint Petersburg State University of Engineering and Economics, Saint Petersburg, Russia, 2007
 6. BERANOVÁ, M., Utváření konkurenceschopnosti drobného maloobchodu, příspěvek na konferenci Management, Economics and Business Development in the New European Conditions, ISBN 978-80-7204-532-7, VUT v Brně, Fakulta podnikateslská, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007
 7. BERANOVÁ, M., Metody manažerského rozhodování v riziku a nejistotě, , ISBN 978-80-7318-513-8, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2007
 8. FEDOROVÁ, A.; BERANOVÁ, M., Základy účetnictví. Pracovní listy I., , ISBN 978-80-214-3366-3, Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007

2005

 1. BERANOVÁ, M., Systémy pro stanovení objektivní výše norem přirozených úbytků zásob a ztratného v maloobchodě, příspěvek na konferenci MendelNET 2005, ISBN 80-7302-107-2, MZLU v Brně, MZLU v Brně, 2005
 2. BERANOVÁ, M., Přirozené úbytky zásob a ztratné v maloobchodě: Problematika objektivní výše norem, příspěvek na konferenci Dokrorandský workshop, ISBN 80-214-3080-X, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2005
 3. BERANOVÁ, M., Drobný maloobchod v České republice: konkurenční pozice vedle obchodních řetězců, příspěvek na konferenci Moderné prístupy k manažmentu podniku, ISBN 80-227-2284-7, Slovenská technická univerzita Bratislava, Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2005
 4. BERANOVÁ, M., Rating of Small-scale Retail Competitiveness in Accordance with Customers Satisfaction, příspěvek na konferenci Management, Economics and Business Development in the New European Conditions, ISBN 80-214-2953-4, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2005
 5. BERANOVÁ, M., Small-scale Retail Business in the Czech Republic from the Customers perspective, příspěvek na konferenci Postmodern Society and Consumption Patterns from the Perspective of Social Science, ISBN 9986-19-735-X, Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University, Lithuania, Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University, Lithuania, 2005
 6. BERANOVÁ, M., Přirozené úbytky zásob a ztratné v maloobchodě: Alternativní způsoby stanovení normy, příspěvek na konferenci Business Challenge 2005, workshop studentů doktorského studijního programu, ISBN 80-214-2880-5, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2005

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný