English

Anna Fedorová – seznam publikací

2015

 1. Fedorová, Připomeňte své účetní jednotce, článek v Poradce, ISSN 1211-1686, Sdružení účetních a daňových poradců, Brno, 2015

2014

 1. RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A.; SVATOŠOVÁ, V., Investment strategies of management companies in Czech companies with the venture capital involvement, článek v Investment Management and Financial Innovations, ISSN 1810-4967, Dilovi perpektivy, Sumy, UA, 2014
 2. RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A.; SVATOŠOVÁ, V., The Economic Evaluation of Czech Enterprises Financed by Venture Capital, článek v WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN 1109-9526, World Scientific and Engeneering Academy and Society, Řecko, 2014
 3. FEDOROVÁ, A.; PĚTA, J., Novinky v účetnictví podnikatelských subjektů k 1. 1. 2014 – III. část, článek v Poradce, ISSN 1211-1686, Sdružení účetních a daňových poradců, Brno, 2014
 4. FEDOROVÁ, A.; PĚTA, J., Novinky v účetnictví podnikatelských subjektů k 1. 1. 2014 – II. část, článek v Poradce, ISSN 1211-1686, Sdružení účetních a daňových poradců, Brno, 2014
 5. PĚTA, J.; FEDOROVÁ, A., Novinky v účetnictví podnikatelských subjektů k 1. 1. 2014 - I. část, článek v Poradce, ISSN 1211-1686, Sdružení účetních a daňových poradců, Brno, 2014
 6. RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A.; BROŽ, Z., The Venture Capital in the Czech Companies: Development of Number of Employees and Efficiency of Employees, článek v Investment Management and Financial Innovations, ISSN 1810-4967, Business Perspektives, Sumy, UA, 2014
 7. RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A.; BROŽ, Z., RIZIKOVÝ KAPITÁL V ČESKÝCH PODNICÍCH Z POHLEDU VÝVOJE POČTU ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH VÝKONNOSTI, příspěvek na konferenci Hradecké ekonomické dny, ISBN 978-80-7435-366-6, Fakulta informatiky a managementu, UHK, Hradec Králové, 2014

2013

 1. ZEMÁNKOVÁ, L.; PĚTA, J.; FEDOROVÁ, A., Kreativní účetnictví v rámci společenské odpovědnosti firem, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2013
 2. RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A., Zaměstnanci a jejich výkonnost v českých podnicích financovaných rizikovým kapitálem, článek v Český finanční a účetní časopis. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE , ISSN 1802-2200, VŠE Praha, Praha, 2013
 3. RAJCHLOVÁ, J.; FEDOROVÁ, A., Financování českých podniků rizikovým kapitálem a vývoj výkonnosti jejich zaměstnanců, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, CERM, Brno, 2013

2012

 1. FEDOROVÁ, A.; RAJCHLOVÁ, J., Development of number of employees in the Czech companies with venture capital investment, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, MZLU, Brno, 2012
 2. JAKUBCOVÁ, M.; FEDOROVÁ, A., Implementation of EVA indicator in value based remuneration system in small and medium-sized enterprises, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, MZLU, Brno, 2012
 3. FEDOROVÁ, A.; TOMANOVÁ, L.; JAKUBCOVÁ, M., Audit účetní závěrky: pro auditované podniky, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-778-9, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012

2010

 1. ZEMÁNKOVÁ, L.; FEDOROVÁ, A., Relevance účetních výkazů s ohledem na informační potřeby uživatelů účetní závěrky, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, VUT FP, Brno, 2010
 2. FEDOROVÁ, A.; ZEMÁNKOVÁ, L., Vliv oceňování hmotného majetku na zobrazení ekonomické situace podniku, článek v MANEKO, ISSN 1337-9488, STU Bratislava, Bratislava, 2010
 3. FEDOROVÁ, A.; ZEMÁNKOVÁ, L., Uživatelé účetních informací a jejich informační potřeby, příspěvek na konferenci Evropské fnanční systémy 2010 - sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ISBN 978-80-210-5182-9, MU, Brno, 2010

2007

 1. FEDOROVÁ, A.; BERANOVÁ, M., Účetnictví. Pracovní pomůcka, , ISBN 80-86342-62-X, Nakladatelství Sting spol. s r.o., Akademie Sting v Brně, soukromá vysoká škola, 2007
 2. FEDOROVÁ, A.; BERANOVÁ, M., Základy účetnictví. Pracovní listy I., , ISBN 978-80-214-3366-3, Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007

2004

 1. FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; HÁJEK, M.; HYRŠOVÁ, J., Environmentální management podniku:Environmentální účetnictví a rozhodovací úlohy, spec. publikace, ISBN 80-7204-374-9, CERM,s.r.o., Brno, 2004
 2. Fedorová, A., Informační povinnost účetních jednotek v oblasti životního prostředí, příspěvek na konferenci Firma a konkurenční prostředí, Brno, 2004
 3. FEDOROVÁ, A., Aplokace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR, , 2004
 4. FEDOROVÁ, A., Vliv harmonizace daňových soustav na podnikatelské prostředí České republiky, , 2004
 5. FEDOROVÁ, A., Úspěšné řešení pohledávek v praxi, kapitola v Úspěšné řešení pohledávek v praxi, 2004

2003

 1. VIDECKÁ, Z., FEDOROVÁ, A., KOCMANOVÁ, A., ŠUNKA, J., Porovnání stavu environmentálních systémů řízení v ČR se zahraničím, článek v , 2003
 2. KOCMANOVÁ, A., FEDOROVÁ, A., Systém environmentálního managementu v českých podnicích, článek v , 2003
 3. FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A., Systém environmentálního managementu v českých podnicích, článek v Strojírenská technologie, ISSN 1211-4162, 2003
 4. FEDOROVÁ, A., KOCMANOVÁ, A., ŠUNKA, J., VIDECKÁ, Z., Jak a proč české podniky zavádí environmentální systémy řízení, článek v , 2003
 5. FEDOROVÁ, A., Poznatky z nizozemské praxe sledování environmentálních nákladů, příspěvek na konferenci Podnikové environmentální účetnictví, ISBN 80-7194-572-2, Univerzita Pardubice, Univerzita Pardubice, 2003
 6. FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z., Enviromental problems in Czech companies, příspěvek na konferenci Business Development and European Comunity, ISBN 80-214-2408-7, Brno University of Technology, Brno, 2003
 7. FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z., Jsou environmentální manažerské systémy v podnicích v České republice konkurenční výhodou?, příspěvek na konferenci Firma a konkurenční prostředí 2003, ISBN 80-7157-700-6, Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, Brno, 2003
 8. FEDOROVÁ, A.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J.; VIDECKÁ, Z., Are the environmental managemets systems competitive advantage for Czech companies?, příspěvek na konferenci Management, Economic and Business in new Europe, ISBN 80-214-2382-X, 80-214-2382-x, VUT v Brně, 2003
 9. FEDOROVÁ, A., Podvojné účetnictví, , ISBN 80-86510-72-7, fakulta podnikatelská VUT v Brně, fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2003
 10. FEDOROVÁ, A., Pracovní listy I, , ISBN 80-214-2356-0, fakulta podnikatelská VUT v Brně, fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2003
 11. FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; KOCMANOVÁ, A.; ŠUNKA, J., Vývoj systémů EMS v ČR a ve světě, příspěvek na konferenci Podnikové environmentální účetnictví, ISBN 80-7318-130-4, UTB ve Zlíně, Fame, Ústav financí a účetnictví, Zlín, 2003
 12. KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J., Environmentální účetnictví v českých podnicích, příspěvek na konferenci Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi, ISBN 80-7318-130-4, UTB ve Zlíně, Fame, Ústav financí a účetnictví, Zlín, 2003

2002

 1. KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A.; VIDECKÁ, Z.; ŠUNKA, J., Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management, , Environmental costs of managing environment, Brno, 2002
 2. FEDOROVÁ, A., Podvojné účetnictví, , 2002
 3. FEDOROVÁ, A., Approach of Czech Accounting to World Standards, příspěvek na konferenci Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, ISBN 80-86510-39-5, Brno Iniversity of Technology, Brno, 2002
 4. FEDOROVÁ, A., Konkurenční prostředí po změnách účetních předpisů, příspěvek na konferenci Firma a konkurenční prostředí, ISBN 80-7302-034-3, MZLU v Brně, Brno, 2002
 5. FEDOROVÁ, A., Úspěšné řešení pohledávek v praxi, kapitola v , ISBN 80-86229-47-5, VERLAG DASHOFER, nakladatelství, s.r.o. Praha, Praha, 2002

2001

 1. FEDOROVÁ, A., DPH při postoupení pohledávky, kapitola v Nedobytné pohledávky, VERLAG DASHOFER, nakladatelství, s.r.o. Praha, Praha, 2001
 2. FEDOROVÁ, A., SOME CONNECTIONS BETWEEN THE ACCOUNTANT MANAGEMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci TRANSFORMATION OF CEEC ECONOMIES TO EU STANDARDS, ISBN 80-214-1611-4, VUT v Brně, Brno, 2001
 3. FEDOROVÁ, A., SOME CONNECTIONS BETWEEN THE ACCOUNTANT MANAGEMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, ISBN 80-86510-05-0, Brno University of Technology, Brno, 2001

2000

 1. KOCMANOVÁ, A.; FEDOROVÁ, A., Příklady z podvojného účetnictví I.díl, , ISBN 80-214-1830-3, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráškova 105, Brno, Brno, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný