English

Vladimír Chalupský – seznam publikací

2016

 1. Chalupský, V.; Schüller, D.; Chlebovský, V., DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS AND COMPETENCES THROUGH BUSINESS SIMULATIONS, příspěvek na konferenci 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-75-9, STEF92 Technology, Ltd., Bulharsko, Albena, 2016
 2. CHALUPSKÝ, V., Corporate Culture and Market Orientation in High-Tech Companies, příspěvek na konferenci 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-75-9, STEF92 Technology, Ltd., Bulharsko, Albena, 2016

2015

 1. SCHÜLLER, D.; VIDECKÁ, Z.; CHALUPSKÝ, V., Consumer House of Quality Matrix for Shopping Decision Making Process, příspěvek na konferenci 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-48-3, Bulgarian Academy of Sciences, Albena, Bulgaria, 2015

2014

 1. AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V., The performance of high-tech companies: The evidence from the Visegrad Group, článek v Ekonomická revue, ISSN 1212-3951, 2014
 2. HANZELKA, M.; CHALUPSKÝ, V., Using the concept of Customer Life-time Value in Strategic Management Companies, příspěvek na konferenci Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation, ISBN 978-0-9860419-3-8, IBIMA, 24nd IBIMA Conference Miláno, 2014, 2014
 3. SCHÜLLER, D.; CHLEBOVSKÝ, V.; DOUBRAVSKÝ, K.; CHALUPSKÝ, V., The Conceptual Scheme for Managing University Stakeholders Satisfaction, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, 2014

2013

 1. FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V., Souvislost mezi řízením vztahů k zákazníkům (CRM) a tržní orientací (MO) a vliv velikosti podniku a typu trhu na CRM a MO, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s . r. o., Brno, 2013
 2. AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V., INVESTIGATION OF STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS AND TECHNIQUES, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University in Brno, Brno, Czech Republic, 2013

2012

 1. AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V., The Current strategic management tools and techniques: The evidence from Czech Republic., článek v Economics and management-2007, ISSN 1822-6515, 2012
 2. SCHÜLLER, D.; CHALUPSKÝ, V., Marketing Communication Management in Higher Education, článek v Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH , ISSN 1212-3285, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2012
 3. AFONINA, A.; MOKHOVA, N.; CHALUPSKÝ, V., The Relation between the Strategic Management Tools and Techniques and Organizational Performance: a Literature Review, příspěvek na konferenci Trends in economics and management for the 21st century, ISBN 978-80-214-4581-9, Brno University of Technology, Brno, 2012
 4. AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V., Strategic management tools and techniques, příspěvek na konferenci Third forum of young researches in the framework forum Education Quality-2012 proceedings, ISBN 978-5-7526-0531-4, Izhevsk : Publishing House of Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia, 2012
 5. FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V., Connections Between CRM and Market Orientation, článek v Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH , ISSN 1212-3285, České Budějovice, 2012

2011

 1. FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V., Market Orientation, Customer Relationship Management and Corporate Performance, příspěvek na konferenci International Scientifics Ph.D. and Post Docs Conference - Research in Business and Management, ISBN 978-80-214-4257-3, VUT FP, Brno, 2011
 2. SCHÜLLER, D.; CHALUPSKÝ, V., Internal Marketing Communication of Higher Education Institutions, článek v Economics and management-2007, ISSN 1822-6515, Faculty of Business and Management, Brno, 2011

2010

 1. FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V., Connections between Customer Relationship Management and Market Orientation, , Citem - Conference on International Trade, Education and Marketing, 2010
 2. FREJKOVÁ, D.; CHALUPSKÝ, V., Analysis of the relationships between market orientation, customer relationship management and customer orientation, příspěvek na konferenci International Scientific Ph.D. and Post Docs Conference 2010 - Research in Business and Management, ISBN 978-80-214-4081-4, 2010
 3. AFONINA, A.; CHALUPSKÝ, V., USING THE TOOLS OF CORPORATE STRATEGIC ANALYSIS, příspěvek na konferenci SECOND FORUM OF YOUNG RESEARCHERS In the framework of International Forum Education Quality 2010, ISBN 978-5-7526-0442-3, Izhevsk : Publishing House of Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia, 2010

2009

 1. CHALUPSKÝ, V., Výzkum implementace tržní orientace u hi-tech firem, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4014-2, FP VUT v Brně, Brno, 2009
 2. ŠIMBEROVÁ, I.; CHALUPSKÝ, V.; KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E., Výzkum implementace tržní orientace-aplikace modelu soupeřících hodnot (OCAI), článek v Marketing a komunikace, ISSN 1211-5662, ČMS, Praha, 2009
 3. ŠIMBEROVÁ, I.; CHALUPSKÝ, V.; TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L., Tozsamosc i wizerunek marketingu (Current issues and image of marketing), kapitola v Tozsamosc i wizerunek marketingu, ISBN 978-83-208-1827-7, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009
 4. TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I.; KAŇOVSKÁ, L.; CHALUPSKÝ, V., Market Orientation at Hi-tech Companies: Results for Verification of Two Hypothesis, příspěvek na konferenci MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS, ISBN 978-80-7204-582-2, FP, Brno, 2009

2008

 1. CHALUPSKÝ, V., Výsledky inovace předmětu Marketinogvé aplikace., článek v Marketing a komunikace, ISSN 1211-5622, ČMS, Praha, 2008
 2. CHALUPSKÝ, V., Výzkum spokojenosti zákazníků v oblasti služeb, článek v Marketing a komunikace, ISSN 1211-5622, ČMS, Praha, 2008
 3. ŠIMBEROVÁ, I.; CHALUPSKÝ, V.; TOMÁŠKOVÁ, E.; KAŇOVSKÁ, L., Podniková kultura a její vliv na implementaci tržní orientace v podniku, kapitola v Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi, ISBN 978-80-8070-964-8, Fakulta riadenia a informatiky, Žilina, Žilina, SK, 2008
 4. CHALUPSKÝ, V.; KAŇOVSKÁ, L.; ŠIMBEROVÁ, I.; TOMÁŠKOVÁ, E., Market Orientation in High Tech Firms, , Estonian Business School, Tallin, 2008
 5. ŠIMBEROVÁ, I.; TOMÁŠKOVÁ, E.; CHALUPSKÝ, V.; KAŇOVSKÁ, L.; CHLEBOVSKÝ, V., HIGH-TECH FIRMS' MARKET ORIENTATION: RESEARCH APPROACH, příspěvek na konferenci Entrepreneurship and Small Business in Interantional Aspect, ISBN 978-80-214-3768-5, VUT, Brno, 2008
 6. ŠIMBEROVÁ, I.; CHALUPSKÝ, V.; KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E., MEASUREMENT OF COMPANY MARKET ORIENTATION: RESEARCH APPROACH AND METHODS, příspěvek na konferenci CRM 2008, International Scientific Conference, ISBN 978-80-7395-130-6, University of Pardubice, Pardubice, 2008
 7. KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T., Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management, , ISBN 978-80-7204-590-7, VUT, FP Brno, Brno, 2008
 8. CHALUPSKÝ, V.; TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I.; KAŇOVSKÁ, L., Impact of Market Orientation on Business Performance. Empirical Research on Mechanical Engineering Industry in the Czech Republic, , Brighton, 2008
 9. TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I.; KAŇOVSKÁ, L.; CHALUPSKÝ, V., MARKET ORIENTATION IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS, ISBN 978-80-7204-582-2, FP, Brno, 2008

2007

 1. TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I.; KAŇOVSKÁ, L.; CHALUPSKÝ, V., The Method of Measuring Market Orientation, příspěvek na konferenci EIBA 2007, European International Business Academy, Catania, Itálie, 2007
 2. CHALUPSKÝ, V.; KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I., MARKET ORIENTATION IN HI-TECH FIRMS, příspěvek na konferenci research in the area of economics and company management, ISBN 978-80-214-3482-0, Brno University of Technology, Brno, 2007
 3. CHALUPSKÝ, V. a kol., Market Orientation in High-tech Firms, příspěvek na konferenci Sborník slavnostní veděcké konference, Brno: Fakulta podnikatelská, ISBN 978-80-214-3482-0, Brno, 2007
 4. ŠIMBEROVÁ, I.; CHALUPSKÝ, V., POSTAVENÍ MARKETINGU V HIGH-TECH FIRMÁCH POSTAVENÍ MARKETINGU V HIGH-TECH FIRMÁCH POSTAVENÍ MARKETINGU V HIGH-TECH FIRMÁCH, příspěvek na konferenci Management, Economics and Business Development in the new European Conditions, ISBN 978-80-7204-532-7, CERM, s.ro.o, Brno, 2007
 5. CHALUPSKÝ, V., Strategic Marketing - a Case of Brewing Industry, , Sevilla, 2007
 6. CHALUPSKÝ, V., Marketing, , Akademické nakladatelství CERM , Brno, 2007
 7. CHALUPSKÝ, V., Nové trendy v marketingu a jejich odraz v procesu zkvalitnění vzdělávání, příspěvek na konferenci Nové trendy v marketingu, ISBN 978-80-7040-968-8, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Tábor, 2007

2004

 1. Chalupský, V., The role of market orientation in contemporary managament, příspěvek na konferenci Management, economics and business development in the new european conditions, ISBN 80-214-2661-6, Brno, 2004
 2. CHALUPSKÝ, V., Strategy in industrial marketing environment: concept, types and implementation, , Universidad de Sevilla, Sevilla, 2004
 3. CHALUPSKÝ, V., Strategic Aspects of Industrial Marketing, , Universidad de Malaga, Facultad de ciencias economicas y empresariales, Málaga, 2004

2003

 1. CHALUPSKÝ, V., Možnosti využití marketingových postupů při oslovování potenciálních investorů, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2003
 2. CHALUPSKÝ, V., K některým aspektům analýzy spokojenosti zákazníků se službami, článek v , 2003
 3. CHALUPSKÝ, V., Customer satisfaction measurement methods, příspěvek na konferenci Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, v, 2003

2002

 1. HAJKR, J., CHALUPSKÝ, V., Vzdělávání souvislostí pomocí virtuální simulace The Global Marketplace, příspěvek na konferenci Aktivní formy výuky s využitím simulačních her na českých a zahraničních školách, ISBN 80-245-0283-6, VŠE v Praze, fakulta managementu Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, 2002
 2. CHALUPSKÝ, V., HAJKR, J., HOFFMANN, P., Strategický marketing, , ISBN 80-80-214-2201-, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2002
 3. HOFFMANN, P., CHALUPSKÝ, V., HAJKR, J., Strategický marketing, , ISBN 80-80-214-2201-, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno, 2002
 4. CHALUPSKÝ, V., Towards the customer satisfaction audit: its purpose and utilization in Czech firms, příspěvek na konferenci Marketing theories and methods, ISBN 9986-19-516-0, Vilnius University, Vilnius, 2002

2001

 1. CHALUPSKÝ, V., Marketingový audit spokojenosti zákazníků, spec. publikace, ISBN 80-214-2005-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 2. CHALUPSKÝ, V., HOFFMANN, P., STŘELSKÁ, K., Marketingový audit jako prostředek budování konkurenční výhody, výzkumná zpráva projektu a, ISBN 123456, a, Brno, 2001

1998

 1. CHALUPSKÝ, V., Ekonomicko-manažerská vysokoškolská studia z pohledu integrace naší země do EU. DÚ Řízení kvality manažerského vzdělávání v ČR a ve vybraných evropských zemích, výzkumná zpráva projektu PC DIR Brno, PC DIR Brno, Brno, 1998

1997

 1. CHALUPSKÝ, V.; HAJKR, J., Marketingové strategické hry na internetu - nová cesta ve vzdělávání manažerů, kapitola v Conference on Business and Economic Development, FP VUT Brno, Nottingham Business School,Trend Univ, Brno, 1997
 2. CHALUPSKÝ, V., Marketingové strategické hry na internetu - nová cesta ve vzdělávání manažerů, kapitola v Conference on Business and Economic Development, ISBN 80-85895-1, FP VUT Brno, Nottingham Business School, Trend Uni, Brno, 1997

1996

 1. CHALUPSKÝ, V.; KEPRDA, J., Výzkum informačních produktů v ČS, spec. publikace, Fakulta podnikatelská VUT Brno, Brno, 1996

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný