English

David Schüller – seznam publikací

2018

 1. SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J., Customer Satisfaction Measurement – Clustering Approach, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, 2018
 2. SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J.; CHLEBOVSKÝ, V.; ŠIMBEROVÁ, I., Novel Method of Price Determination based on Reference Price, článek v Engineering Economics, ISSN 1392-2785, Kaunas University of technology, Kaunas, 2018

2017

 1. ZICH, R.; CHLEBOVSKÝ, V.; ŠIMBEROVÁ, I.; MRÁČEK, P.; SCHÜLLER, D., Hodnocení možností aplikace brandingových konceptů na trhu nízkoalkoholických nápojů v segmentu nápojů na bázi vína, , Brno, 2017
 2. PEKÁREK, J.; SCHÜLLER, D., Charging Supply Measurement: The Case of Czech Republic, příspěvek na konferenci Urban Planning, Architecture & Design: Conference Proceesings, Volume II, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-25-6, 2017
 3. PEKÁREK, J.; SCHÜLLER, D., Buying Motives of Green Customer in Automotive Industry , příspěvek na konferenci Urban Planning, Architecture & Design: Conference Proceesings, Volume II, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-25-6, 2017

2016

 1. SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J., Market Attractiveness Classification of European Union Countries for Establishing Logistics Centres, článek v Vědecký sborník, ISSN 0572-3043, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha, 2016
 2. Chalupský, V.; Schüller, D.; Chlebovský, V., DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS AND COMPETENCES THROUGH BUSINESS SIMULATIONS, příspěvek na konferenci 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-75-9, STEF92 Technology, Ltd., Bulharsko, Albena, 2016
 3. SCHÜLLER, D.; VIDECKÁ, Z., Product Flow Management of Small and Medium-sized Enterprises, příspěvek na konferenci 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-75-9, STEF92 Technology, Ltd., Bulharsko, Albena, 2016
 4. CHLEBOVSKÝ, V.; SCHÜLLER, D., Correlations of Environment Friendly and Sustainability Business Orientation to Financial Results of Czech and Swiss Product Innovative Companies, příspěvek na konferenci Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy (ICEM 2016), ISBN 978-80-214-5413-2, 2016

2015

 1. CHLEBOVSKÝ, V.; SCHÜLLER, D., Comparison of Czech and Swiss Product Innovative Companies - Environment Friendly and Sustainability Business Orientation, příspěvek na konferenci Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference, ISBN 978-0-9860419-5-2, Madrid, Spain, 2015
 2. PEKÁREK, J.; SCHÜLLER, D., Importance of Customer Satisfaction Factors in Strategic Marketing: Neural Network Method, příspěvek na konferenci Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, ISBN 978-0-9860419-5-2, International Business Information Management Association (IBIMA), Madrid, Spain, 2015
 3. SCHÜLLER, D., Geographical Market Segmentation of EU Countries for New Entrants – Hierarchical Agglomerative Clustering Method, příspěvek na konferenci Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth, ISBN 978-0-9860419-5-2, International Business Information Management Association (IBIMA), Madrid, Spain, 2015
 4. SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J.; RAŠTICOVÁ, M., Managerial Decisions on Optimal Number of Demand Segments., příspěvek na konferenci 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, ISBN 978-619-7105-48-3, Bulgarian Academy of Sciences, Albena, Bulgaria, 2015
 5. SCHÜLLER, D.; VIDECKÁ, Z.; CHALUPSKÝ, V., Consumer House of Quality Matrix for Shopping Decision Making Process, příspěvek na konferenci 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-48-3, Bulgarian Academy of Sciences, Albena, Bulgaria, 2015
 6. SCHÜLLER, D.; PEKÁREK, J.; DOSTÁL, P.; CHLEBOVSKÝ, V., Profitability of Customer Satisfaction Segments: Genetic Algorithm Method in Multidimensional Clustering, příspěvek na konferenci In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, ISBN 978-0-9860419-4-5, Amsterdam, Netherlands, 2015

2014

 1. SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M., KRITÉRIA SPOKOJENOSTI S KVALITOU SLUŽEB VYSOKÝCH ŠKOL Z POHLEDU STUDENTŮ VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ, článek v Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, ISSN 1804-8048, The University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Pardubice, 2014
 2. SCHÜLLER, D.; CHLEBOVSKÝ, V.; DOUBRAVSKÝ, K.; CHALUPSKÝ, V., The Conceptual Scheme for Managing University Stakeholders Satisfaction, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, 2014

2013

 1. RAŠTICOVÁ, M.; PUTNOVÁ, A.; KONEČNÝ, Š.; SCHÜLLER, D.; MUSILOVÁ, H.; KOLÁŘOVÁ, I.; COVARRUBIAS VENEGAS, B.; GROBLSCHEGG, S.; GENKOVA, P.; OKONEK, R.; RAFNSDÓTTIR, L.; HEIJSTRA, T.; GANEVA, Z., Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Population., spec. publikace, ISBN 978-80-7204-848-9, CERM, Brno, 2013
 2. SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M.; KONEČNÝ, Š., Measuring student satisfaction with the quality of services offered by universities - central european view., článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, 2013
 3. MILICHOVSKÝ, F.; SCHÜLLER, D.; ŠMAKALOVÁ, P., Význam měření efektivnosti vztahového marketingu: zákaznický přístup, příspěvek na konferenci Moderní problémy ekonomiky, podnikání a management: teorie a praxe, ISBN 978-5-7526-0597-0, Brno, Izhevsk, 2013

2012

 1. SCHÜLLER, D.; CHALUPSKÝ, V., Marketing Communication Management in Higher Education, článek v Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH , ISSN 1212-3285, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2012

2011

 1. RAŠTICOVÁ, M.; BOUDERZ, A.; COVARRUBIAS VENEGAS, B.; ČERNEK, M.; VAN DEN DRIES, A.; GANEVA, Z.; GRÖSCHKE, D.; KODYDEK, G.; KOVAČ, J.; KŘÍŽKOVÁ, A.; MACEK, P.; MAKOVÁ, K.; MÜHLBACHER, J.; NOVOTNY, A.; PALÁT, M.; PETROVIČOVÁ, Z.; POLÁŠKOVÁ, E.; PUTNOVÁ, A.; RAFNSDÓTTIR, G.; SAUBERER, G.; SCHÜLLER, D.; SENICHEV, V.; ŠEREK, J.; ŠMÍDOVÁ, I., Diversity is reality. Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment., spec. publikace, ISBN 978-80-7204-775-8, CERM, Brno, 2011
 2. SCHÜLLER, D.; RAŠTICOVÁ, M., Marketing Communications Mix of Universities - Communication With Students in an Increasing Competitive University Environment, článek v Journal of Competitiveness, ISSN 1804-171X, Zlín, 2011
 3. SCHÜLLER, D., Stakeholders of Universities, příspěvek na konferenci International Scientific PH.D. and Post Docs Conference, ISBN 978-80-214-4257-3, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Brno, Czech Republic, 2011
 4. MILICHOVSKÝ, F.; SCHÜLLER, D.; ŠMAKALOVÁ, P., Relationship Marketing Effectiveness: Stakeholder approach, , ISBN 978-5-7526-0520-8, Publishing House of Izhevsk State Technical University, Izhevsk, 2011
 5. SCHÜLLER, D.; CHALUPSKÝ, V., Internal Marketing Communication of Higher Education Institutions, článek v Economics and management-2007, ISSN 1822-6515, Faculty of Business and Management, Brno, 2011

2010

 1. SCHÜLLER, D., Nové směry marketingové komunikace vysokých škol, příspěvek na konferenci III. Mezínárocní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, ISBN 978-80-7248-620-5, Slezská univerzita v Opavě, Karviná, 2010

2009

 1. SCHÜLLER, D., Uplatnění marketingového komunikačního auditu při řízení firem s využitím moderních forem ICT, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Aktuální aspekty české a světové ekonomiky Seminář konaný u příležitosti mezinárodní konference LEF 2009, ISBN 978-80-7372-536-5, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2009
 2. SCHÜLLER, D., Uplatnění marketingového komunikačního auditu při řízení firmy, příspěvek na konferenci Management, Economics and Business developement in European Conditions, VII, ISBN 978-80-214-3893-4, VUT v Brně, Brno, 2009

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný