English

Ing. arch. Barbora Lišková – seznam publikací

2016

  1. LIŠKOVÁ, B.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M., Impact of hydrophobic additives on properties of clay plaster, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
  2. LIŠKOVÁ, B.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M., Vliv hydrofobizované hliněné omítky na vlhkost slaměného panelu, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia - Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, Brno, 2016

2015

  1. LIŠKOVÁ, B.; OSTRÝ, M., Možnosti aplikace hliněných omítek na stavební konstrukce ze slaměných balíků , příspěvek na konferenci 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015

2014

  1. JELÍNEK, P.; LIŠKOVÁ, B.; SEDLÁK, J., Comparison of Polysun Simulation with Direct Measurements of Solar Thermal System in Rapotice, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
  2. JELÍNEK, P.; LIŠKOVÁ, B.; KOSÍKOVÁ, M., Optimalizace kritických detailů energeticky úsporných staveb, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014 - Sborník Anotací (uvnitř CD s plným zněním příspěvků), ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný