English

Helena Hanušová – seznam publikací

2017

 1. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., Assessment of the Suitability of the Use of Foreign Exchange Interventions by the Czech National Bank for the Fulfillment of Monetary Policy Objectives, příspěvek na konferenci Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, ISBN 978-0-9860419-9-0, 2017
 2. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., EFFECTS OF THE ADJUSTMENT OF THE MINIMUM WAGE ON LABOUR COSTS AND PUBLIC REVENUES IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, příspěvek na konferenci FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE, ISBN 978-80-7454-653-2, 2017

2016

 1. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., Economic Impacts of Raising the Minimum Wage, , ISBN 978-80-214-5355-5, Brno University of Technology, Faculty Business and Management, Brno, 2016

2015

 1. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., Certain Aspects Of The Use Of Accounting Principles In The Accounting Of Public Corporations, příspěvek na konferenci 20th International Scientific Conference "Economics and Management 2015 (ICEM-2015)", ISSN 1877-0428, 2015

2013

 1. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., Užití vybranných nástrojů k naplnění zásad oceňování a opatrnosti, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, Cerm, Brno, 2013
 2. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., Vliv nákupního chování na trzích B2B na oceňování majetku, článek v Acta academica karviniensia, ISSN 1212-415X, Slezská univerzita v Opavě, Karviná, 2013
 3. ŠOPÍKOVÁ, J.; KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H.; HANUŠOVÁ, H.; MUCHOVÁ, M.; BRŮŽKOVÁ, L.; BÁTOROVÁ, M.; ENGELOVÁ, L., Pohybové aktivity na prodej: tři profesní specializace v oblasti managementu, článek v Medica Sportiva Bohemica &Slovaca, ISSN 1210-5481, Paido, s.r.o., Brno, 2013

2012

 1. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., Opravné položky z pohledu ČÚL, IAS/IFRS a US GAAP, článek v Periodica academica, ISSN 1802-2626, VŠKE, Brno, 2012
 2. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., Posuzování hodnoty majetku na základě rozboru nákupního chování zákazníků, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, CERM, Brno, 2012
 3. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ - VÝZNAMNÉ KRITERIUM PRO STANOVENÍ REÁLNÉ CENY DLOUHODOBÉHO MAJETKU VÝVOJ NÁKUPNÍCH PREFERENCÍ ORGANIZACÍ V KONTEXTU POSUZOVÁNÍ HODNOTY MAJETKU, příspěvek na konferenci International Conference - Trends in Economics and Management for the 21st Century, ISBN 978-80-214-4581-9, FP VUT, Brno, 2012
 4. LEPKOVÁ, H.; DRNEK, J.; HANUŠOVÁ, H., Tělesná výchova a sport v prostředí vysokých škol, článek v Medica Sportiva Bohemica &Slovaca, ISSN 1210-5481, Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2012
 5. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., Megatrends in the development of the third millennium of higher education, příspěvek na konferenci Technické university: integrace s evropskými a světovými informačními systémy, ISBN 978-5-7526-0534-5, Iževská státní technická universita, 2012

2011

 1. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., Vybrané aspekty vývoje českého finančního účetnictví chápaného z pozice zdroje rozhodování externích a interních uživatelů, příspěvek na konferenci Periodica Academica zvláštní číslo/ročník VI/ 2011, ISBN 978-80-86710-48-8, VŠKE, a.s., Brno, 2011

2010

 1. PERNICA, M.; HANUŠOVÁ, H., Oceňování dlouhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou, článek v TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, ISSN 1802-8527, VUT, Brno, 2010
 2. HANUŠOVÁ, H.; PERNICA, M., PROBLEMATIKA OPRAVNÝCH POLOŽEK DLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ Z POHLEDU MOŽNOSTI ZACHYCENÍ REÁLNÉ HODNOTY MAJETKU, příspěvek na konferenci Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?, ISSN 1802-2626, ISBN 978-80-86710-22-8, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2010

2004

 1. HANUŠOVÁ, H., Manažerské účetnictví. Studijní text pro navazující magisterské studium PFO.Forma:kombinovaná, , ISBN 80-214-2025-1, Ing.Zdeněk Novotný CSc.,Brno, Ondráčkova 105, 628 00 Brno, Brno, 2004

2003

 1. HANUŠOVÁ, H., Manažerské účetnictví, , ISBN 80-7355-003-2, Ing.Zdeněk Novotný CSc.,Brno, Ondráčkova 105, 628 00 Brno, Brno, 2003

2002

 1. HANUŠOVÁ, H., Očekávané požadavky na finanční účetnictví v kontextu globalizace, příspěvek na konferenci Firma a konkurencní prostredí, sekce 4 - Úcetnictví a dane podnikatelských subjektu, ISBN 80-7302-034-3, KONVOJ,spol.s.r.o.,Berkova 22, 61600 Brno; Mendelova zemedelská a lesnická universita v Brne - Provozne ekonomická fakulta, Brno, 2002
 2. HANUŠOVÁ, H., Účetnictví IV. Vnitropodnikové účetnictví, , ISBN 80-86510-36-0, Ing.Zdenek Novotný CSc.,Brno, Ondráckova 105, 628 00 Brno, Brno, 2002

2001

 1. HANUŠOVÁ, H., Üčetnictví IV - Vnitropodnikové účetnictví, studijní text pro studia BA Hons, , ISBN 80-214-1826-5, VUT Brno, Fakulta podnikatelská, Brno, ČR, 2001
 2. HANUŠOVÁ, H., Manažerské účetnictví, učební text pro distanční studium, , VUT Brno - Fakulta podnikatelská, Brno, ČR, 2001
 3. HANUŠOVÁ, H., Možné trendy vývoje finančního účetnictví, příspěvek na konferenci Transformation of CEEC Economies to EU Standards, University of Trento, Itálie, 2001
 4. HANUŠOVÁ, H., Vybrané vlivy aplikace historické ceny na vývoje podniku, příspěvek na konferenci Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Econom ic Integration into Wider Europe, ISBN 80-8651-05-0, VUT Brno, Fakulta podnikatelská, Brno, ČR, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný