English

Ondřej Pospíšil – seznam publikací

2018

  1. KOMÁRKOVÁ, T.; PŐSSL, P.; POSPÍŠIL, O., EXPRIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ NAVRŽENÉ NDT METODIKY PRO HODNOCENÍ DRÁTKOBETONU , příspěvek na konferenci Juniorstav 2018 20. odborná konference doktorského studia , ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018

2017

  1. ROZSYPALOVÁ, I.; POSPÍŠIL, O., Experimentální určení tvrdosti betonu namáhaného zvýšenými teplotami, příspěvek na konferenci Sborník JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
  2. POSPÍŠIL, O.; ROZSYPALOVÁ, I., VLIV VYČIŠTĚNÍ KOTEVNÍHO OTVORU NA PEVNOST CHEMICKÉ KOTVY PŘI POUŽITÍ EXTRÉMNĚ VYSOCE SOUDRŽNÉ KOTEVNÍ HMOTY, , ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. POSPÍŠIL, O.; ROZSYPALOVÁ, I., Vzduchová propustnost a rozvoj mikrotrhlin v betonu, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016
  2. ROZSYPALOVÁ, I.; POSPÍŠIL, O., STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU POŠKOZENÉHO POŽÁREM, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
  3. ROZSYPALOVÁ, I.; POSPÍŠIL, O., STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU POŠKOZENÉHO POŽÁREM, , ISBN 978-80-214-5312-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
  4. POSPÍŠIL, O.; ROZSYPALOVÁ, I., Air permeability and microcracks development in concrete, , ISBN 978-80-214-5312-8, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

  1. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; POSPÍŠIL, O., STANOVENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ČERSTVÝCH BETONŮ RŮZNÝCH RECEPTUR V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný