English

Ing. Petr Pőssl – seznam publikací

2018

 1. KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P., Influence of a Shrinkage-Reducing Admixture on the Damage to the Internal Structure of Alkali-Activated Composites Curing Testing of the Modulus of Elasticity, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 2. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M., Observation of the Development of the Elastic Modulus and Strength in a Polymer-Cement Mortar Using the Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. KOMÁRKOVÁ, T.; PŐSSL, P.; POSPÍŠIL, O., EXPRIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ NAVRŽENÉ NDT METODIKY PRO HODNOCENÍ DRÁTKOBETONU , příspěvek na konferenci Juniorstav 2018 20. odborná konference doktorského studia , ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018

2017

 1. KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P., Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KAREL, O.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Polymer Cement Mortars, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 3. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P., Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature During the Hardening of Concrete, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 4. MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Statistical view of evaluating concrete-surface-layer permeability tests in connection with changes in concrete formula, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Evaluation of Shrinkage, Mass Changes and Fracture Properties of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, Netherlands, 2017
 6. KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M., Sledování vývoje modulu pružnosti a pevnosti polymer-cementové malty s využitím metody akustické emise, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 7. PŐSSL, P., POJEDNÁNÍ NA TÉMA VLIV VLASTNOSTÍ IZOLANTŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ NA JEJICH VZÁJEMNOU INTERAKCI PŘI ZKOUŠCE PROTAŽENÍ KOTVY IZOLANTEM, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 8. PŐSSL, P., POJEDNÁNÍ NA TÉMA VLIV VLASTNOSTÍ IZOLANTŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ NA JEJICH VZÁJEMNOU INTERAKCI PŘI ZKOUŠCE PROTAŽENÍ KOTVY IZOLANTEM, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P., Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature during the Hardening of Concrete, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KAREL, O.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Fine-grained Composites, , ISBN 978-80-02-02701-0, WTA CZ, Brno, 2016
 3. KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P., Advanced Measurement of Volume Changes of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing. , , ISBN 978-80-553-2643-6, Technical University of Košice, Košice, 2016
 4. MISÁK, P.; PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; STAVAŘ, T., Evaluation of Permeability Tests of Surface Layer of Concrete of Various Composition, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 5. KOCÁB, D.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; CIKRLE, P., Assessment of the Influence of Ambient Temperature on the Hardening of Concrete and its Elastic and Strength Properties, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2016
 6. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; BLAŽEK, M., POSSIBILITIES OF DETERMINING THE AIR-PORE CONTENT IN CEMENT COMPOSITES USING COMPUTED TOMOGRAPHY AND OTHER METHODS, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Istitute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016
 7. PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; VYMAZAL, T., Hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu v závislosti na jeho složení pomocí metodiky DOE, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 8. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., Výsledky měření pevnosti v tlaku u betonů v rámci projektu GAČR 13-18870S, , ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 9. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P., Výsledky měření obshu vzduchových pórů betonů v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016 , ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 10. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., Výsledky měření pevnosti v tlaku u betonů v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016
 11. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P., Výsledky měření obshu vzduchových pórů betonů v rámci projektu GAČR 13-18870S, , ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. MISÁK, P.; PŐSSL, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T., Vyhodnocení permeability povrchové vrstvy betonů s různým složením, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 2. PŐSSL, P.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; STAVAŘ, T., Statistical View of Evaluating Concrete Surface Layer Permeability Tests in Connection with Changes in Concrete Formula, , ISBN 978-961-92518-8-1, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2015
 3. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., STANOVENÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONŮ S RŮZNÝM VODNÍM SOUČINITELEM V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brne, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 4. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., STANOVENÍ HLOUBKY PRŮSAKU TLAKOVOU VODOU RŮZNÝCH BETONŮ V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 5. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B.; KUCHARCZYKOVÁ, B., STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU RŮZNÝCH BETONŮ V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví , Brno, 2015
 6. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P., STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI RŮZNÝCH BETONŮ V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví , Brno, 2015
 7. KOCÁB, D.; PŐSSL, P., Experimentální zjištění pevnosti betonu v tlaku na jádrových vývrtech v rámci projektu GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 8. MISÁK, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; PŐSSL, P., Statistický náhled na vyhodnocování zkoušek permeability povrchové vrstvy betonu v souvislosti s měnící se recepturou, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 9. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B.; VYMAZAL, T., STANOVENÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ ČERSTVÝCH BETONŮ RŮZNÝCH RECEPTUR TLAKOMĚRNOU METODOU A PŘÍSTROJEM AIR VOID ANALYZER V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 10. MORAVCOVÁ, B.; BLAŽEK, M.; PŐSSL, P.; MISÁK, P., Experimental Comparison of Air Pore Content of Concrete with Different Dosage of Cement by Microscopic Analysis , příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 11. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P., Stanovení obsahu vzduchu u betonů s odlišným množstvím cementu pomocí mikroskopické analýzy, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, 2015
 12. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ ZÁVISLOSTI CHARAKTERISTIK VZDUCHOVÝCH PÓRŮ, STANOVENÉ PŘÍSTROJEM AIR VOID ANALYZER, NA MNOŽSTVÍ CEMENTU A PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY PŘI ZACHOVÁNÍ KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015 - 17. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B., EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONŮ S RŮZNÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU A PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY POMOCÍ MIKROSKOPICKÉ ANALÝZY A PŘÍSTROJE AIR VOID ANALYZER, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 2. PŐSSL, P., EXPERIMENTÁLNÍ ZJIŠTĚNÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ BETONŮ S RŮZNÝM MNOŽSTVÍM CEMENTU A PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY TLAKOMĚRNOU METODOU A PŘÍSTROJEM AIR VOID ANALYZER, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2014, ISBN 978-80-214-5075-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 3. MORAVCOVÁ, B.; BLAŽEK, M.; PŐSSL, P., Experimentální porovnání obsahu vzduchových pórů betonu s odlišným množstvím cementu pomocí mikroskopické analýzy, , ISBN 978-80-02-02539-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Reprocentrum,a.s., Blansko, 2014
 4. MORAVCOVÁ, B.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; BLAŽEK, M., The possibilities of determining the air content of cement composites using computed tomography and other methods, , ISBN 978-961-92518-7-4, INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE, Portorož, Slovenia, 2014
 5. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; PŐSSL, P., Statický modul pružnosti betonu v tlaku - ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390-13, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný