English

Ing. Jan Weyr – seznam publikací

2017

 1. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J.; WEYR, J., The use of modern technologies in carbon dioxide monitoring, článek v , Journal of Civil Engineering, 2017
 2. WEYR, J.; HORKÁ, L.; KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., Numerical simulation of wooden-frame wall during fire , příspěvek na konferenci Science.Research.Pannonia. Zukunft der Gebäude, ISBN 978-3-7011-0399-7, Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H, Graz, 2017
 3. KOMÍNEK, P.; WEYR, J.; HIRŠ, J., The Use of Modern Technologies in Carbon Dioxide Monitoring, příspěvek na konferenci Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Košice-Lviv-Rzeszów - Book of Extended Abstracts, ISBN 978-80-553-3188-1, 2017
 4. HORKÁ, L.; WEYR, J., Parametric Analysis of Floor Cooling, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017

2016

 1. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; WEYR, J., CFD Model of Thermal Plume Occuring above Hot Surface of Kitchen Appliance, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications Inc. , Zurich, 2016
 2. WEYR, J.; ŠIKULA, O., Internal microclimate and heat accumulation assessment in industrial building, příspěvek na konferenci INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016, ISBN 978-80-89878-04-8, Slovak Society of Environmental Technology, Bratislava, 2016

2015

 1. HORKÁ, L.; ŠIKULA, O.; WEYR, J., Numerical Simulation of Subsoil Freezing Risk under the Freezer Room, příspěvek na konferenci Science and Engineering 2015, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-542-7, Trans Tech Publications, Płock, 2015
 2. VOJKŮVKOVÁ, P.; HORKÁ, L.; WEYR, J., Theoretic Assessment of Possibility of Leg Ventilation Duct in Thermal Insulation System of a Renovated Apartment Building, příspěvek na konferenci Science and Engineering 2015, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-542-7, Trans Tech Publications, Płock, 2015
 3. VOJKŮVKOVÁ, P.; ŠIKULA, O.; WEYR, J., Assessment of condensation of water vapor in the mixing chamber by CFD method, příspěvek na konferenci EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014, ISSN 2100-014X, ISBN 9781510803213, EDP Sciences, France, 2015
 4. ŠIKULA, O.; VOJKŮVKOVÁ, P.; HORKÁ, L.; WEYR, J., DYNAMIKA VELKOPLOŠNÝCH OTOPNÝCH SOUSTAV S DVOUPOLOHOVOU REGULACÍ, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2015, ISBN 978-80-89216-70-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Bratislava, 2015
 5. ŠIKULA, O.; WEYR, J.; VOJKŮVKOVÁ, P., Analýza tepelných zátěží výpalových pecí, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný