English

Ing. Miroslav Patočka – seznam publikací

2016

  1. PATOČKA, M.; SMĚLÝ, M., MODERN TURBO-ROUNDABOUTS AND THEIR DESIGNING IN THE CZECH REPUBLIC, článek v Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), ISSN 0127-9696, PENERBIT UTM PRESS, PENERBIT UTM PRESS, SKUDAI, JOHOR, 81310, MALAYSIA, Malaysia, 2016
  2. PATOČKA, M.; SMĚLÝ, M., Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek, článek v Dopravní inženýrství, ISSN 1801-8890, EDIP, s.r.o., Plzeň, 2016

2015

  1. PATOČKA, M.; PAVLÍČEK, J.; VŠETEČKA, M.; SMĚLÝ, M., Ohlédnutí za rozvojem cyklistické dopravy, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční psolečnost z.s., Praha, 2015
  2. SMĚLÝ, M.; PATOČKA, M.; APELTAUER, J., Odborná zpráva - Dopravní značení turbo-okružních křižovatek, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
  3. PATOČKA, M., THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF TRANSPORT ON THE ENVIRONMENT ACCORDING TO THE EXPERIENCE FROM DENMARK, článek v MEMO - městská mobilita, ISSN 1805-9198, ISBN 978-0-9928772-6-2, Sciemcee publishing, London, 2015

2014

  1. SMĚLÝ, M.; APELTAUER, J.; PATOČKA, M.; RADIMSKÝ, M.; BRANÝ, D., Odborná zpráva - Simulační studie turbo-okružních křižovatek, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný