English

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M., Veřejné stavební investice, spec. publikace, ISBN 978-80-7502-322-3, Leges, Praha, 2018
 2. DUFEK, Z.; FIALA, P.; MATĚJKOVÁ, J., BIM for public procurement authorities, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2018, ISBN 978-80-86020-87-7, ARDEC, s.r.o., Brno, 2018
 3. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z., Use of Multi-Criteria Analysis for Selecting a Desirable Project Solution Variant of Making an Important Waterway Navigable, kapitola v Planning and organisation in modern construction – selected aspects, ISBN 978-83-65991-42-3, Politechnika Krakowska, Kraków, Poland, 2018
 4. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; DUFEK, Z.; BUBENÍK, J., Development of light-weight concrete with utilization of foam glass based aggregate, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2018
 5. APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z., Aktuální trendy v oblasti modelování pohybu osob ve vazbě na ochranu měkkých cílů a hromadnou dopravu, příspěvek na konferenci Veřejný prostor - návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření , ISBN 978-80-270-3445-1, Mikulov, 2018
 6. APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z., Evakuace osob z tunelů železnice a metra v kontextu ochrany měkkých cílů, příspěvek na konferenci Zbornik abstraktov - Tunely a podzemné stavby 2018, ISBN 978-80-973073-9-4, Slovenská tunelárská asociácia, Podunajská24, 82106, Bratislava, Žilina, 2018
 7. APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; OKŘINOVÁ, P.; DUFEK, Z., Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury, , Agentura VIACO, Litomyšl, 2018
 8. DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., BIM pro veřejné zadavatele, spec. publikace, ISBN 978-80-7502-285-1, Nakladatelství Leges, s.r.o., Praha, 2018
 9. DUFEK, Z.; VÉMOLA, A., Kárná odpovědnost u svobodných povolání, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Brno, 2018

2017

 1. RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; ŠEVČÍK, J.; DUFEK, Z.; HLAVÍNEK, P., Energy recovery from wastewater for heating and cooling of multifunctional building in Brno: Modeling the connection, příspěvek na konferenci 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, SGEM, Bulgaria, 2017
 2. DUFEK, Z., Motivace samospráv k realizaci Smart City projektů , článek v Právo a bezpečnost, ISSN 2336-5323, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2017
 3. ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; NOVÁK, V.; DUFEK, Z., Mikrovlnná pyrolýza - technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 4. DUFEK, Z.; FIALA, P.; MATĚJKOVÁ, J., Vybrané aspekty zadávací dokumentace při výběru dodavatele na výstavbu kanalizace, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 5. RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; JANAS, T.; ŠEVČÍK, J.; MIKEŠOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z., Posouzení maximálních zisků tepla pro polyfunkční objekt Koliště-Vlhká, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 6. DUFEK, Z.; CHORAZY, T.; APELTAUER, T., Analysis of the approach of the municipalities to the smart city conception and selected examples of its applications, příspěvek na konferenci Smart City Symposium Prague (SCSP), 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5, IEEE, Prague, Czech Republic, 2017
 7. KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI , článek v Právo a bezpečnost, ISSN 2336-5323, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2017
 8. DUFEK, Z.; FIALA, P., Nástroje moderního managementu stavebnictví při realizaci veřejných stavebních investic a jejich úprava v právních předpisech, článek v Veřejné zakázky a PP projekty. Institut pro veřejné zakázky a PPPs AG AH , ISSN 1803-9553, Institut pro veřejné zakázky a PPPs, Brno, 2017

2016

 1. DUFEK, Z.; RACLAVSKÝ, J., Veřejné zakázky vodního hospodářství municipalit pohledem stavebních inženýrů, příspěvek na konferenci Městské vody 2016, ISBN 978-80-86020-83-9, ARDEC s.r.o., Brno, 2016
 2. DUFEK, Z., Výstavba labsko-vltavské vodní cesty je ekonomicky smysluplná, článek v Vodní cesty a plavba, ISSN 1211-2232, PLAVBA A VODNÍ CESTY o.p.s., Praha, 2016
 3. KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L., Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449), , Brno, 2016
 4. DUFEK, Z., ROLE SOUDNÍCH ZNALCŮ VE SPRAVEDLIVÉM PROCESU , článek v Právo a bezpečnost, ISSN 2336-5323, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2016
 5. BENEŠ, P.; BENEŠOVÁ, R.; DUFEK, Z.; APELTAUER, T., Požadavky na bezpečnost LNG čerpacích stanic , příspěvek na konferenci Bezpečnost regionů, ISBN 978-80-86710-87-7, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2016
 6. DUFEK, Z., Zkušenosti Jihomoravského kraje s centrálním zadáváním od roku 2009 do současnosti, článek v Veřejné zakázky a PP projekty. Institut pro veřejné zakázky a PPPs AG AH , ISSN 1803-9553, 2016

2015

 1. DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J., KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR, , Brno, 2015
 2. DUFEK, Z., Zkušenosti se zadáváním stavební zakázek. Příklady z Jihomoravského kraje a organizace centralizovaného zadávání CEJIZA., , Brno, 2015

2014

 1. DUFEK, Z.; HIRŠ, J.; WAWERKA, R.; DERMEKOVÁ, S., ODBORNÁ TECHNICKO SOCIOEKONOMICKÁ STUDIE Magistrát města Brna - administrativní objekty, , Brno, 2014
 2. DUFEK, Z., Zkušenosti Jihomoravského kraje s novelami zákona o zadávání veřejných zakázek, článek v Veřejné zakázky a PP projekty. Institut pro veřejné zakázky a PPPs AG AH , ISSN 1803-9553, Institut pro veřejné zakázky a PPPs, Brno, 2014

2013

 1. DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J., Efektivní výstavba budov z hlediska nákladů životního cyklu životního cyklu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FAST ČVUT v Praze, FAST VUT v Brně, FAST VŠB-TU v Ostravě, Praha, 2013

2012

 1. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z., Large City Circle Road Brno, článek v Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, ISSN 1847-6228, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, 2012
 2. DUFEK, Z., PRÁVNÍ ÚPRAVA POSUZOVÁNÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012

2011

 1. DUFEK, Z., Poznámky k novele rozpočtového určení daní, , Brno, 2011
 2. DUFEK, Z., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ÚVĚROVÉHO FINANCOVÁNÍ ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY NA STAVBY V REGIONÁLNÍM VEŘEJNÉM SEKTORU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2011

2010

 1. DUFEK, Z., Jak zajistit efektivní fungování věcných veřejných služeb., článek v Moderní obec, ISSN 1211-0507, 2010

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný