English

Ing. Pavla Nekulová – seznam publikací

2018

 1. NEKULOVÁ, P.; DAŠKOVÁ, J., Zdraví, bezpečnost a životní prostředí, článek v Silnice mosty, ISSN 1804-8684, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2018
 2. NEKULOVÁ, P.; COUFALÍKOVÁ, I., Vliv přidaného R-materiálu v obrusných vrstvách na protismykové vlastnosti povrchu vozovky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. NEKULOVÁ, P.; DAŠKOVÁ, J.; NEKULA, L., KAŠPAR, J.; BUREŠ, P.; SÝKORA, M., Použití směsí kameniva s různou odolností proti ohlazení do obrusných vrstev za účelem prodloužení životnosti protismykových vlastností povrchu vozovky, příspěvek na konferenci sborník Asfaltové vozovky 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2017
 2. NEKULOVÁ, P.; DAŠKOVÁ, J.; NEKULA, L., Využití laboratorní zkoušky Wehner/Schulze k predikci životnosti protismykových vlastností povrchu vozovky, příspěvek na konferenci Bezpečnosť cestnej premávky 2017 - zborník, ISBN 978-80-89565-29-0, Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2017
 3. COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; NEKULOVÁ, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O., Use of Rejuvenators to Rejuvenate Asphalt Binders in RAPs, příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ICMSET 2016, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 4. NEKULOVÁ, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J., Nedostatky ČSN EN 12697-49 – Stanovení součinitele tření po ohlazení, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost z.s., Praha, 2017
 5. HÝZL, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P., Properties of rejuvenated RAPs from Stone Mastic Asphalt, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials (Volume 863), ISBN 978-3-03835-757-5, Trans Tech Publications INC. Materials Science & Engineering, 2017

2016

 1. COUFALÍKOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P., Vlastnosti asfaltového pojiva obsaženého v R materiálu, příspěvek na konferenci DOPRAVNÉ STAVBY A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO AKO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE XXI. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89565-27-6, Kongres STUDIO, spol. s.r.o., Jasná, 2016
 2. NEKULOVÁ, P.; DAŠKOVÁ, J.; NEKULA, L., Využití laboratorní zkoušky stanovení součinitele tření po ohlazování pro predikci protismykových vlastností při návrhu cementobetonového krytu s obnaženým kamenivem, příspěvek na konferenci Betonové vozovky 2016 - sborník přednášek, ISBN 978-80-01-06374-3, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., Praha, 2016
 3. HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; KRČMOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P., The Effect of Compaction Degree and Binder Content on Performance Properties of Asphalt Mixtures, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2016
 4. DAŠKOVÁ, J.; NEKULOVÁ, P.; NEKULA, L., Implementation of EN 12697-49 standard into practice, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress,1st - 3rd June 2016, ISBN 978-80-01-05962-3, Faculty of Civil Engineering and Guarant International s.r.o., Praha, 2016
 5. NEKULOVÁ, P.; DAŠKOVÁ, J.; COUFALÍKOVÁ, I.; NEKULA, L., Vliv měřicí rychlosti na protismykové vlastnosti povrchu vozovky, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2016
 6. DAŠKOVÁ, J.; NEKULOVÁ, P.; KUDRNA, J., The Skid Resistance Evaluation in Accordance with the Wehner/Schulze Method, příspěvek na konferenci Resources, Environment and Engineering II, ISBN 978-1-138-02894-4, CRC Press/Balkema, The Netherlands, 2016

2015

 1. DAŠKOVÁ, J.; NEKULOVÁ, P.; NEKULA, L., Proč využívat laboratorní zkoušku Wehner/Schulze při návrhu obrusných vrstev, příspěvek na konferenci Konference Asfaltové vozovky 2015, ISBN 978-80-903925-7-1, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2015
 2. NEKULOVÁ, P.; KRČMOVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J.; NEKULA, L., Vliv měřicí rychlosti na protismykové vlastnosti povrchu vozovky, příspěvek na konferenci Konference Asfaltové vozovky 2015, ISBN 978-80-903925-7-1, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2015
 3. KRČMOVÁ, I.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; NEKULOVÁ, P., Přidávání R-materiálu do asfaltových směsí, , ISBN 9788023203288, Etela Bačenková - Dom techniky, Slovenská republiky, 2015
 4. NEKULOVÁ, P., ZÁVISLOST SOUČINITELE PODÉLNÉHO TŘENÍ NA MĚŘICÍ RYCHLOSTI, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Bno, Brno, 2015

2014

 1. NEKULOVÁ, P.; DAŠKOVÁ, J., Laboratorní zkouška pro zrychlené zjišťování životnosti protismykových vlastností stávajících i nových povrchů vozovek, příspěvek na konferenci Výskum a technický rozvoj v cestnom stavitel'stve, ISBN 978-80-89565-16-0, Kongres STUDIO, spol. s r. o., Bratislava, 2014
 2. NEKULA, L., ŠRŮTKA, J., SKID RESISTANCE PROPERTIES OF CONCRETE PAVEMENT SURFACES IN TUNNELS, , Guarant International spol. s r.o., Praha, 2014
 3. KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; NEKULOVÁ, P.; NEKULA, L., SKID RESISTANCE OF CONCRETE PAVEMENTS AND THEIR DURABILITY, , Guarant International spol. s r.o., Praha, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný