English

Ing. Lukáš Raif – seznam publikací

2016

  1. RAIF, L., Zpružňování kolejové jízdní dráhy, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95 602 00 Brno, Brno, 2016
  2. HAVLÍČEK, P.; RAIF, L., Influence of Explosive Hardening on Wear of Railway Crossings made by Hdfield Steel., příspěvek na konferenci METAL 2016 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, ISBN 978-80-87294-66-6, TANGER Ltd., Ostrava, 2016
  3. RAIF, L.; PUDA, B.; ŽÁK, M., Výhybky pro vysoké rychlosti, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, Výzkumný Ústav Železniční, a.s., Praha, 2016
  4. RAIF, L.; PUDA, B., Výhybky se zpružněním v Ústí nad Orlicí - zkušební úsek, příspěvek na konferenci Seminář Věda a výzkum pro stavby železniční dopravní cesty, ISBN 978-80-905733-3-8, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, Děčín, 2016

2015

  1. RAIF, L.; PUDA, B.; HAVLÍK, J.; SMOLKA, M., Výhybky se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2015
  2. HAVLÍK, J.; PUDA, B.; RAIF,L.; SMOLKA, M., Výroba a vložení funkčních vzorků výhybek se zpružněním v uzlu upevnění, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, Výzkumný Ústav Železniční, a.s., Praha, 2015
  3. RAIF, L., Kontakt kolo-kolejnice a vliv dalších materiálů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2015

2014

  1. PALACIN, R.; RAIF, L.; DENIZ, Ö.; YAN, N., High speed rail trends, technologies and operational patterns: a comparison of estabilished and emerging networks, článek v Transport Problems, ISSN 1896-0596, Wydawnictvo Politechniki Ślaskiej, Gliwice, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný