English

Ing. Vojtěch Hrůza – seznam publikací

2017

  1. HRŮZA, V., Využití dynamické simulace k optimalizaci energetické náročnosti objektu ve fázi návrhu, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017 - 19. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

  1. HIRŠ, J.; HRŮZA, V.; TŮMOVÁ, E., Smart Region koncept Nový Lískovec, příspěvek na konferenci VII. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2016, ISBN 978-80-02-02677-8, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2016
  2. HRŮZA, V., ENERGETICKÝ KONCEPT POLYFUNKČNÍ BUDOVY S VYUŽITÍM DYNAMICKÉ ENERGETICKÉ SIMULACE, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2016

2015

  1. HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HRŮZA, V.; KOMÍNEK, P., Post-occupancy daylight study in high-rise building, příspěvek na konferenci Processings of the 28th international conference CIE 2015, ISBN 978-3-902842-55-8, The University of Manchester, Manchester, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný