English

Ing. Olesia Mikhailova – seznam publikací

2018

 1. MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., Influence of Polymer Additives on Mechanical Fracture Properties and on Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1096-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Stability of Polymer Admixtures in Alkaline Media, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publications, Switrzerland, 2017
 2. MIKHAILOVA, O., Efekt polyethylenglykolu na vlastnosti geopolymeru na bázi metakaolinu, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů 19. odborná konference Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Study of Metakaolin-Based Geopolymer with Addition of Polymer Admixtures, příspěvek na konferenci World Academy of Science, Engineering and Technology conference proceedings, ISSN 2010-376X, International Scholarly and Scientific Research & Innovation, Rome, Italy, 2016
 2. MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P., The Effect of the Organic Additives on the Mechanical Fracture Properties and Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars, , ISBN 978-961-94088-0-3, Ljubljana, Slovenia, 2016
 3. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Effect of polymer admixtures on metakaolin-based geopolymer, příspěvek na konferenci 14th International Conference Silicate Binders, ICBM 2015 , ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 4. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., APPLICATION OF POLYMER ADMIXTURES TO IMPROVE PERFOMANCE OF ALKALI ACTIVATED BINDERS, příspěvek na konferenci iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016, ISBN 978-80-01-05979-1, Czech Technical Universiry , Prague, Czech Republic, 2016
 5. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Effect of polyethylene glycol addition on metakaolin-based geopolymer, příspěvek na konferenci International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016 , ISSN 1877-7058, 2016
 6. ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FIALOVÁ, B.; MIKHAILOVA, O., Vliv uhlíkových nanotrubiček na vznik mikrotrhlin v popílkovém geopolymeru, příspěvek na konferenci NDT konference v České republice 2015, ISBN 978-80-214-5315-9, Brno University of Technology and CNDT, Brno, 2016
 7. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Effect of organic additives on shrinkage of AAS mortars, příspěvek na konferenci NDT konference v České republice 2015, ISBN 978-80-214-5315-9, Brno University of Technology and CNDT, Brno, 2016

2015

 1. MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Effect of polymer admixtures on alkali-activated slag mortars, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 2. ROVNANÍK, P.; MIKHAILOVA, O.; DUFKA, A., VLIV SLOŽENÍ ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY NA PRŮBĚH HYDRATAČNÍ REAKCE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI , příspěvek na konferenci 37. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, ISBN 978-80-7395-899-2, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2015
 3. MIKHAILOVA, O.; RYPÁK, P.; ROVNANÍK, P., EFFECT OF CURING CONDITIONS ON THE PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED SLAG , příspěvek na konferenci Geopolymers: The route to eliminate waste and emissions in ceramic and cement manufacturing, ISBN 978-1-326-37732-8, Societa Ceramica Italiana, Bologna. Italy, 2015
 4. SOTIRIADIS, K.; MIKHAILOVA, O., Study of Fly Ash Geopolymer Based Composites with Polyester Waste Addition, příspěvek na konferenci World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Materials and Metallurgical Engineering, ISSN 1307-6892, 2015

2014

 1. TOPOLÁŘ, L.; RYPÁK, P.; MIKHAILOVA, O.; ROVNANÍK, P., Advanced Analysis of Acoustic Emission Signals Generated by Cracks during the Hardening of Alkali-activated Slag, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL CONFERENCE EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2014, ISBN 978-80-261-0376-9, Výzkumný a zkušební ústav s.r.o., Česká republika, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný