English

Ing. Lukáš Frič – seznam publikací

2017

 1. BLASINSKI, P.; FRIČ, L.; VYTASIL, M., Provoz vzduchotechnických jednotek a jejich konstrukce, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, 2017
 2. JELÍNEK, O.; FRIČ, L.; JŮZA, Š., Teoretická aplikace entalpického výměníku , článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, České nakladatelství technické literatury spol. s.r.o., Praha, 2017

2016

 1. JELÍNEK, O.; VYTASIL, M.; FRIČ, L., Čistota vzduchotechnických systémů a vnitřní mikroklima prostoru, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol s r.o, Praha, 2016
 2. BLASINSKI, P.; VYTASIL, M.; FRIČ, L., Co je to účinnost ZZT, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2016
 3. FRIČ, L.; SÝKOROVÁ, I.; VELÍSKOVÁ, E.; RUBINOVÁ, O., Quantitative Microbiological Aspects of the Indoor Environment, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, 2016

2015

 1. FRIČ, L.; JELÍNEK, O.; RUBINA, A., Výrobní technologie a její vliv na vnitřní prostředí, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 2. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L., Mikrobiální mikroklima budov (II) - Sběr a kultivace vzorků z rodinných domů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 3. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L., Mikrobiální mikroklima budov (I), článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 4. BLASINSKI, P.; FRIČ, L.; JELÍNEK, O., Hodnocení systému rekuperace tepla při provozu vzduchotechniky, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 5. FRIČ, L., Vliv znečištění tepelného výměníku na provoz vzduchem chlazeného kondenzátoru, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015 - 17. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. RUBINOVÁ, O.; FRIČ, L.; BERNARD, J., Mikrobiologické aspekty vzduchotechnických systémů rodinných domů, příspěvek na konferenci Teoretická a experimentálna analýza sústav techniky prostredia v súvislosti s ich mikrobiologickým znečištěním pri efektívnom využití obnovitelných zdrojov, ISBN 978-80-225-3982-1, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2014
 2. BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Microbiological Aspects of Energy-Efficient HVAC (Ventilation) Systems Houses, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 3. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L., Design Issues of the Airconditioning Systems in the Spaces of Swimming Pool Halls, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L., Design issues of the airconditioning systems in the spaces of swimming pool halls, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 5. BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Microbiological aspects of energy-efficient HVAC (ventilation) systems houses, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 6. JELÍNEK, O.; FRIČ, L.; RUBINA, A., Akustika budov s téměř nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02526-9, STP, Brno, 2014
 7. BLASINSKI, P.; FRIČ, L., Doprovodné jevy při návrhu vzduchotechniky v bazénových halách, příspěvek na konferenci OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4864-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný