English

Ing. Petr Komínek – seznam publikací

2017

 1. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J.; WEYR, J., The use of modern technologies in carbon dioxide monitoring, článek v , Journal of Civil Engineering, 2017
 2. WEYR, J.; HORKÁ, L.; KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., Numerical simulation of wooden-frame wall during fire , příspěvek na konferenci Science.Research.Pannonia. Zukunft der Gebäude, ISBN 978-3-7011-0399-7, Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H, Graz, 2017
 3. KOMÍNEK, P.; WEYR, J.; HIRŠ, J., The Use of Modern Technologies in Carbon Dioxide Monitoring, příspěvek na konferenci Current Issues of Civil and Environmental Engineering in Košice-Lviv-Rzeszów - Book of Extended Abstracts, ISBN 978-80-553-3188-1, 2017
 4. KOMÍNEK, P., Koncentrácia oxidu uhličitého v panelových domoch po obnove , článek v Správa budov, ISSN 1337-6233, 2017
 5. KOMÍNEK, P., Energie a systémy TZB v inteligentních regionech - predikce tepla pro soustavy centrálního zásobování teplem , , teze Ph.D. práce, VUT FAST, 2017
 6. KOMÍNEK, P., Predikce tepla pro centrální zásobování teplem s využítím neuronových sítí , příspěvek na konferenci VIII. sympozium Green Way 2017, ISBN 978-80-02-02731-7, 2017
 7. KOMÍNEK, P., Měření a monitorování energii a vnitřního prostředí v budovách s vytužítím nových komunikačních technologii , příspěvek na konferenci VIII. sympozium GREEN WAY 2017, ISBN 978-80-02-02731-7, ČSVTS PRAHA, Praha, 2017
 8. CHORAZY, T.; SLÁVIK, R.; KOMÍNEK, P., Rámcové posouzení možností snížení energetické náročnosti a implementace obnovitelných zdrojů energie u budov a areálů provozovaných společností STAREZ – SPORT, a.s., , 2017

2016

 1. KOMÍNEK, P.; TŮMOVÁ, E., SENSITIVITY ANALYSIS OF RESIDENTIAL BUILDING SIMULATION PARAMETERS, příspěvek na konferenci ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND ENERGY EFFICIENT BUILDINGS 27th Annual and 9th International conference INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016, ISBN 978-80-89878-04-8, 2016
 2. KOMÍNEK, P.; WAWERKA, R., Koncentrácia CO2 v panelových domoch po rekonštrukcii, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava, 2016
 3. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., Využití odpadní energie tepelným čerpadlem, příspěvek na konferenci Sborník Vykurovanie 2016, ISBN 9788089216871, SSTP, Bratislava, 2016
 4. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., INTELIGENTNÍ REGIONY, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb , ISBN 978-80-02-02636-5 , Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1 , Brno, 2016

2015

 1. KOMÍNEK, P.; WAWERKA, R., MĚŘENÍ HLADINY KONCENTRACE OXIDU UHLIČITÉHO V PANELOVÝCH DOMECH PO REKONSTRUKCI , příspěvek na konferenci 26. vedecká konferencia Vnútorná klíma budov 2015, ISBN 978-80-89216-85-7, 2015
 2. KOMÍNEK, P.; WAWERKA, R., Měření hladiny koncentrace oxidu uhličitého v panelových domech po rekonstrukci, příspěvek na konferenci VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2015 Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov Sborník - 26. vedecká konferencia, ISBN 978-80-89216-84-0, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015
 3. KOMÍNEK, P., Optimalizace regulace otopné soustavy, příspěvek na konferenci TZB pro sportovní stavby s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02608-2, Společnost pro techniku prostředí , Praha, 2015
 4. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., Provozní účinnost tepelného čerpadla, článek v Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, ISSN 1335-9614, V.O.Č. Slovakia, s.r.o, Košice, Školská 23, 2015
 5. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., Zvyšování provozní účinnosti tepelného čerpadla, článek v idb journal , ISSN 1338-3337, idb journal , 2015
 6. HIRŠ, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; HRŮZA, V.; KOMÍNEK, P., Post-occupancy daylight study in high-rise building, příspěvek na konferenci Processings of the 28th international conference CIE 2015, ISBN 978-3-902842-55-8, The University of Manchester, Manchester, 2015
 7. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., The Use of a Mathematical Model for the Management and Distribution of Heat, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2015
 8. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2015. Sborník přednášek , ISBN 978-80-02-02589-4, Společnost pro techniku prostředí , Třeboň, 2015
 9. KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J., ZVYŠOVÁNÍ PROVOZNÍ ÚČINNOSTI TEPELNÉHO ČERPADLA, příspěvek na konferenci VYKUROVANIE 2015 23. medzinarodná vedecko-odborná konference na tému: Vykurovanie a budovy s takmer nulovou potrebou energie , ISBN 978-80-89216-70-3, 2015
 10. KOMÍNEK, P., OPTIMALIZACE PROVOZU TEPELNÉHO ČERPADLA, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, 2015

2014

 1. KOMÍNEK, P., Heat Supply Optimization, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, ISBN 978-80-214-5003-5, Advanced Materials Research, Switzerland, 2014
 2. KOMÍNEK, P., OPTIMALIZACE DODÁVKY TEPLA, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný