English

Ing. Iveta Nováková – seznam publikací

2017

 1. VENKRBEC, V.; NOVÁKOVÁ, I.; HENKOVÁ, S., Characteristics of recycled concrete aggregates from precast slab block buildings, příspěvek na konferenci WMCAUS 2017 : abstract collection book of the World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Praha, ČR, 12. - 16. 6. 2017 , ISSN 1757-8981, ISBN 978-80-270-1974-8, IOP Publishing, Prague, 2017
 2. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; THORHALLSSON, E., Behaviour of Basalt Fibre Reinforced Concrete Exposed to Elevated Temperatures, , Boras, Sweden, 2017
 3. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L., High Strength Concrete with Enhanced Properties by Addition of Chopped Basalt Fibres, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, 2017
 4. NOVÁKOVÁ, I.; HÁJKOVÁ, I., Quality Evaluation System for Description of Recycled Concrete Aggregates and Verification of its Functionality, příspěvek na konferenci Civil and Building Materials, ISBN 978-3-0357-1112-7, 2017
 5. NOVÁKOVÁ, I.; THORHALLSSON, E.; WALLEVIK, O.; BODNÁROVÁ, L., INFLUENCE OF POROSITY OF BASALT AGGREGATES ON FIRE RESISTANCE AND FREEZE-THAW DURABILITY OF FIBRE REINFORCED CONCRETE, , The Nordic Concrete Federation, Eleventh High Performance concrete (11th HPC) and the Second Concrete Innovation Conference (2nd CIC), Tromso,Norway, 2017
 6. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L., VLIV POROSITY ČEDIČOVÉHO KAMENIVA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VLÁKNOBETONU, , Brno Vysoké Učení Technické, konference Juniorstav 2017, Brno, 2017

2016

 1. NOVÁKOVÁ, I.; MIKULICA, K., Properties of concrete with partial replacement of natural aggregate by recycled concrete aggregates from precast production, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, 2016
 2. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L., ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU RECYKLOVANÉHO BETONOVÉHO KAMENIVA, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, 2016
 3. NOVÁKOVÁ, I., VLIV TEPELNÉHO ZATÍŽENÍ NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH BETONŮ STANOVENÉHO DTA ANALÝZOU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, 2016

2015

 1. NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T., CHARACTERISTICS OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATES MADE OF DEFECTIVE ELEMENTS FORM PRECAST PRODUCTION, , ISBN 9786066853125, 2015
 2. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DIEDERICHS, U., CHANGES OF CONCRETE CHEMICAL COMPOSITION DUE TO THERMAL LOADING DETECTED BY DTA ANALYSIS, příspěvek na konferenci 4th International Workshop on Concrete Spalling due to Fire Exposure, ISBN 978-3-9814523-6-5, MFPA Leipzig GmbH, Leipzig, Germany, 2015
 3. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; STAVAŘ, T.; HELA, R., EVALUATION OF DISRUPTION OF CONCRETE CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES BY INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST, článek v ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ISSN 1819-6608, Asian Research Publishing Network, 2015
 4. NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T., MOŽNOSTI HODNOCENÍ DEGRADACE BETONŮ PO PŮSOBENÍ VYSOKÝCH TEPLOT METODOU INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST (ISAT), příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ústavů a kateder stavebních fakult z ČR a SR, ISBN 978-80-214-5205-3, 2015
 5. BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; HELA, R., Evaluation of Disruption of Concrete Caused by Exposure to High Temperatures by Initial Surface Absorption Test, , Malaysia Technical Scientist Association, Malaysia, 2015

2014

 1. NOVÁKOVÁ, I.; MACHÁNOVÁ, P., Ultrasound Measurements for the Detection of Disintegration of Concrete Slabs Exposed to Fire, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, 2014
 2. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, I., Behaviour of Lightweight Expanded Clay Aggregate Concrete Exposed to High Temperatures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, Turecko, 2014
 3. NOVÁKOVÁ, I.; DIEDERICHS, U.; BODNÁROVÁ, L., Usage of Heat Pretreatment for Reduction of Explosive Spalling of Usage of Heat Pretreatment for Reduction of Explosive Spalling of High Performance Concrete, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1662-8985, ISBN 9783038353171, Trans Tech Publications Ltd, Švýcarsko, 2014
 4. BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; SITEK, L., Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures, , 2014
 5. BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; NOVÁKOVÁ, I., Study of Heat Transport in Structure of Concrete, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 6. NOVÁKOVÁ, I.; DIEDERICHS, U., HEAT TREATMENT OF HIGHT PERFORMANCE CONCRETE TO REDUCE ITS SUSCEPTIBILITY TO EXPLOSIVE SPALLING, příspěvek na konferenci Construmat 2014, ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB, Ostrava, 2014
 7. HUBÁČEK, A.; NOVÁKOVÁ, I., Possibilities of recycled concrete aggregate in cement-based flowscreed, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014

2012

 1. HUBÁČEK, A.; HELA, R.; NOVÁKOVÁ, I., MOŽNOSTI VYUŽITÍ RECYKLOVANÉHO BETONU JAKO NÁHRADY DROBNÉHO KAMENIVA V CEMENTOVÝCH POTĚRECH, příspěvek na konferenci 19th Czech Concrete Day 2012 / 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný