English

Ing. Vítězslav Novák – seznam publikací

2018

 1. ZACH, J.; PETERKOVÁ, J.; NOVÁK, V., Development of New Advanced Plasters with Waste Fibers Content, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 2. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; BUBENÍK, J.; NOVÁK, V., Utilization of Non-Traditional Fibers for Light Weight Concrete Production, článek v Key Engineering Materials (web), ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Switzerland, 2018

2017

 1. NOVÁK, V.; ZACH, J., Možnosti použití hydrofobizovaného zdiva v oblastech se zvýšeným rizikem lokálních povodní, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., 2017
 2. NOVÁK, V.; ZACH, J., Behavior of thermal insulation materials made from row and waste bast fibers from agriculture , článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum, Praha, 2017

2016

 1. ZACH, J.; BURÁŇ, F.; NOVÁK, V.; SLÁVIK, R., IČ TA04020749-2016V008: Dílčí zpráva č. 5/2016 „Praktická aplikace“, , 2016
 2. ZACH, J.; HORSKÝ, A.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; NOVÁK, V.; REIF, M.; KOPECKÝ, V., TA04020920-2016V001 Odborná zpráva, , 2016
 3. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., TA04020920-2016V003 etapa 4, , 2016
 4. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., TA04020920-2016V004 etapa 5, , 2016
 5. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; KOPECKÝ, V., TA04020920-2016V005 etapa 6, , 2016
 6. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., TA04020920-2016V002 etapa 2, , 2016
 7. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; REIF, M., Possibilities of the utilization of natural fibers for insulation materials production, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-315-39381-0, Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742 , 2016
 8. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V., Newsprint as the input raw material for the production of fibers, usable in civil engineering , článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2016
 9. Zach, J., Novák, V., Reif, M., Using Waste PUR Granules as an Alternative to Integrated Thermal Insulation in Ceramic Blocks, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 10. ZACH, J.; REIF, M.; NOVÁK, V., Possibilities of Binding Recycled Glass in Production of Advanced Building Materials, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publications Ltd, Švýcarsko, 2016
 11. ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J., Utilization of Inorganic Binders for the Mineralization of Natural Fibers, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech Publications, Switzerland, 2016
 12. Zach, J., Novák, V., Study of the Use of Vacuum Insulation as Integrated Thermal Insulation in Ceramic Masonry Blocks, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd, Netherlands, 2016
 13. ZACH, J.; SLÁVIK, R.; NOVÁK, V., Investigation of the process of heat transfer in the structure of thermal insulation materials based on natural fibres, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, ISBN 1877-7058, Elsevier Ltd, Netherlands, 2016
 14. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; HORSKÝ, A., Alternative technology of constructing masonry structures designed for areas with increased seismic activity, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd, Netherlands, 2016
 15. ZACH, J.; BURÁŇ, F.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; REIF, M., Dílčí zpráva IČ TA04020749-2016V002: „Dílčí zpráva č. 3/2016 Vyhodnocení laboratorních měření“, , 2016
 16. HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; REIF, M., Chování přírodních, vláknitých izolací za daných teplotních a vlhkostních podmínek , , ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 17. NOVÁK V.; ZACH J., VÝVOJ IZOLAČNÍHO MATERIÁLU NA BÁZI LEHKÉHO PLNIVA Z ODPADNÍ PUR PĚNY A CEMENTOVÉHO POJIVA, příspěvek na konferenci Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2016
 18. HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; ZACH, J., Simulation and Measurement of Hygrothermal Behaviour of Newly Developed Plasters, příspěvek na konferenci Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-709-4, Trans Tech Publications Inc., Švýcarsko, 2016

2015

 1. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V001, , 2015
 2. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V006, , 2015
 3. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HORSKÝ, A.; KOPECKÝ, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V007, , 2015
 4. ZACH J.,HROUDOVÁ J., NOVÁK V., Possibilities of Using By-product Organic Fibres for Manufacturing Thermal Insulation Materials to Be Used in Civil Engineering, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC – České ekologické manažerské centrum, Praha, 2015
 5. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V005, , 2015
 6. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V003, , 2015
 7. ZACH, J.; STANČÍK, H.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V004, , 2015
 8. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V.; KORJENIC, A., Utilization of vacuum insulations for masonry construction elements production, příspěvek na konferenci IVIS 2015 Proceedings of 12th International Vacuum Insulation Symposium, ISBN 978-7-5612-4608-5, Northwestren Polytechnical University Press, Nanjing, Čína, 2015
 9. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V., Examination of Thermal Technical Properties of Organic Based Fibre Insulation Core Materials under Low Pressure, příspěvek na konferenci IVIS 2015 Proceedings of 12th International Vacuum Insulation Symposium, ISBN 978-7-5612-4608-5, Northwestern Polytechnical University Press, Nanjing, Čína, 2015
 10. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; PETRÁNEK, V., Development of waterproof masonry structures for floods areas, příspěvek na konferenci 19. Internationale Baustofftagung - IBAUSIL, ISBN 978-3-00-050225-5, F.A. Finger-Institut für Baustofrfkunde, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 2015
 11. ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., CERAMIC MASONRY UNITS INTENDED FOR THE MASONRY RESISTANT TO HIGH HUMIDITY, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, IMT, Slovenija, 2015
 12. ZACH, J.; NOVÁK, V.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J., Application possibilities of hydrophobised ceramic walling in areas with higher risk of floods, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2015 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky/Ecology and new building materials and products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 13. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V.; REIF, M., POSSIBILITIES OF HYDROPHOBIZATION OF MASONRY CONSTRUCTION FOR HIGH-RISK FLOOD AREAS, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02539-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 14. ZACH, J.; STANČÍK, H.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A.; NOVÁK, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V001, , 2015

2014

 1. ZACH, J.; STANČÍK, H.; SEDLMAJER, M.; NOVÁK, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V007, , 2014
 2. ZACH, J.; STANČÍK, H.; NOVÁK, V.; REIF, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V005, , 2014
 3. ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; NOVÁK, V., Studying of the Behavior of Thermal Insulation Materials Based on Natural Fibers for Incorporation into the Building Structure, příspěvek na konferenci enviBuild 2014 Buildings and Environment, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 4. ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J., Utilisation of polyurethane (PUR) granulate in development of new insulating materials, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications,, Švýcarsko, 2014
 5. ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLA, L., Využití ETICS pro obnovy obvodových plášťů budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-4957-2, Ing. Ladislav Pokorný - LITERA, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný