English

Ing. Michaela Dvořáková – seznam publikací

2017

 1. MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J., Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“, , 2017
 2. MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V., Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin, , 2017
 3. DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M., Performance Evaluation and Research of Versatile Cement Mortar with Rapid Strength Increase, příspěvek na konferenci CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-02-02701-0, Procedia Engineering (2017), Brno, 2017
 4. DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; FIGALA, P., VLIV MLETÝCH DRUHOTNÝCH SUROVIN NA FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ, příspěvek na konferenci Popílky ve stavebnictví 2017 - sborní příspěvků, ISBN 978-80-214-5498-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 5. DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 6. DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ, , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P., Utilization of Fly Ash in High Performance Floor Screed Based on Cement and its Influence on Physical Mechanical Properties , příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, Trans tech publications Ltd, Switzerland , 2016
 2. FIEDLEROVÁ, M., Potenciál nedestruktivního testování stavebních materiálů s využitím terahertzového záření , příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Návrh a ověření potěrů včetně spolupůsobení s adhezním můstkem v laboratorních podmínkách, , Brno, 2015
 2. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Návrh a ověření adhezních můstků v laboratorních podmínkách, , Brno, 2015
 3. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Metodika diagnostiky stávajících podlahových konstrukcí pro extrémní provozy, , Brno, 2015
 4. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Charakterizace extrémních provozů z hlediska podlah – aplikační i expoziční podmínky, , Brno, 2015
 5. FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P., Vliv vybraných alternativních příměsí na fyzikálně-mechanické vlastnosti vysokohodnotných průmyslových podlah na bázi cementu, příspěvek na konferenci XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru malovin, ISBN 978-80-214-5294-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2015
 6. FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P., Stanovení interakce mezi polymerním adhezním můstkem a zaolejovaným/vlhkým podkladním betonem, příspěvek na konferenci XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru malovin, ISBN 978-80-214-5294-7, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, 2015
 7. FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P., Vliv vybraných alternativních příměsí na chemickou odolnost vysokohodnotných průmyslových podlah na bázi cementu, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, 2015
 8. FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; BRUCKNER, H.; KIRNBAUER, J., Permeability of High Performance Concrete With the Addition of Modified Polypropylene Fibers at Elevated Temperature, příspěvek na konferenci EVENT MATERIALS, ISBN 978-3-900576-07-3, Institut für Hochbau und Technologie, Technische Universität Wien, 2015
 9. FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M., Determining the Presence of the Corrosion Inhibitors Based on Amines in Hardened Mortars, příspěvek na konferenci Proceedings of the Confecence on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 10. FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T., Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot, příspěvek na konferenci 978-80-214-5205-3, ISBN 978-80-214-5205-3, Brno, 2015
 11. FIEDLEROVÁ, M.; KIRNBAUER, J.; BRUCKNER, H., Permeability Measurement of High Performance Concrete at Elevated Temperature Employing a New Test Set-Up, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-19-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 12. MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R., MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 13. FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R., Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 14. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; FIEDLEROVÁ, M., Effect of high temperatures on microstructure of repair mortars containing artificial aggregate based on sintered ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Katalog potencionálních surovin, , Brno, 2014
 2. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Optimalizace a vyhodnocení vhodnosti surovin pro vyvíjený podlahový systém s ohledem na vzájemnou kompatibilitu jednotlivých komponent, , Brno, 2014
 3. DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Aktualizace poznatků o současně nabízených podlahových systémech a jejich složkách pro průmyslové podlahy se zaměřením na extrémní provozy, , Brno, 2014
 4. FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M., STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI INHIBITORŮ KOROZE V ZATVRDLÝCH MALTÁCH, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT v Brně, VUT v Brně, 2014
 5. FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J., Selection of alternative additives and their influence on high-temperature resistance of repair mortars, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 6. FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L., DEGRADACE SPRÁVKOVÝCH HMOT VLIVEM PŮSOBENÍ AGRESIVNÍHO SÍRANOVÉHO PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný