English

Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KOZEL, T., PŘEDPOVĚDNÍ MODEL VYCHÁZEJÍCÍ Z MARKOVOVÝCH ŘETĚZCŮ PRO ŘÍZENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE NÁDRŽE , příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. KOZEL, T., Hybridní lineární stochastický předpovědní model pro řízení zásobní funkce nádrže, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-95-4, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2017
 2. KOZEL, T.; STARÝ, M., HYBRID STOCHASTIC FORECASTING MODEL FOR MANAGEMNT OF LARGE OPEN WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION, příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 95, ISSN 1755-1315, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017
 3. KOZEL, T.; STARÝ, M., Stochastické řízení zásobní funkce nádrže s použitím evolučních algoritmů, článek v Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, ISSN 0322-8916, Výzkumný Ústav Vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, Praha, 2017
 4. KOZEL, T., HYBRIDNÍ STOCHASTICKÝ PŘEDPOVĚDNÍ MODEL PRO NÁDRŽ, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017

2016

 1. KOZEL, T., STOCHASTICKÉ ŘÍZENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE NÁDRŽES POMOCÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-94-7, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2016
 2. KOZEL, T.; STARÝ, M., Stochastic Management of the Open Large Water Reservoir with Storage Function with Using a Genetic Algorithm, příspěvek na konferenci World multidisciplinary earth sciences symposium abstract collection, ISBN 978-80-270-0316-7, iopscience, Praha, 2016
 3. KOZEL, T.; STARÝ, M., STOCHASTIC MANAGEMENT OF THE OPEN LARGE WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION WITH USING FUZZY LOGIC, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedingsc, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-61-2, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 4. KOZEL, T.; STARÝ, M., ZONE STOCHASTIC FORECASTING MODEL FOR MANAGEMNT OF LARGE OPEN WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedingsc, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-61-2, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 5. KOZEL, T., Aplikace SUWARERO, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 6. KOZEL, T., VYUŽITÍ FUZZY LOGIKY PRO ŘÍZENÍ NÁDRŽE SE ZÁSOBNÍ FUNKCÍ, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. KOZEL, T.; STARÝ, M., Stochastické řízení zásobní funkce nádrže, příspěvek na konferenci Sborní příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2015, ISBN 978-80-01-05856-5, ČHMÚ Praha, Praha, 2015
 2. KOZEL, T., Stochastické předpovědi přítoků do nádrže se zásobní funkcí, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-89-3, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 2015
 3. KOZEL, T.; STARÝ, M., Stochastic Forecast of Flow Reservoir Behaviour, příspěvek na konferenci The WORLD Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2015, Abstract collection, ISBN 978-80-970698-4-1, Procedia Earth and Planetary Science, Praha, 2015
 4. KOZEL, T., VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PŘI ŘÍZENÍ HYDROENERGETICKÉ NÁDRŽE PRO POŽADOVANÉ VÝKONY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015 sborník anotací, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT Brno, Brno, 2015

2014

 1. KOZEL, T., VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PŘI ŘÍZENÍ HYDROENERGETICKÝCH NÁDRŽÍ, příspěvek na konferenci Zborník súťažných prác mladých odborníkov, ISBN 978-80-88907-87-9, Slovenský hydrometeorologický ústav, BRATISLAVA, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný