English

Ing. Michal Úterský – seznam publikací

2018

 1. ÚTERSKÝ, M.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŠEVČÍK, J., Získávání energie z odpadních vod pomocí tepelných výměníků, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2018

2017

 1. RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; ŠEVČÍK, J.; DUFEK, Z.; HLAVÍNEK, P., Energy recovery from wastewater for heating and cooling of multifunctional building in Brno: Modeling the connection, příspěvek na konferenci 17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, SGEM, Bulgaria, 2017
 2. RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M.; JANAS, T.; ŠEVČÍK, J.; MIKEŠOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; HLAVÍNEK, P.; DUFEK, Z., Posouzení maximálních zisků tepla pro polyfunkční objekt Koliště-Vlhká, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 3. ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Use of Advanced Oxidation Processes for Water Treatment, , 2017
 4. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P., Implementace programu SWMM v praxi, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 5. MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; BENEŠ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M., Odstraňování antibiotik z matrice pitné vody pomocí pokrokových oxidačních procesů, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 6. HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M., Zhodnocení uživatelského prostředí programu SWMM, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2017
 7. MACSEK, T.; ŠVESTKOVÁ, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M., Removal of pharmaceuticals from drinking water matrix in a flow-through AOPs reactor, příspěvek na konferenci 15th International Conference on Environmental Science and Technology, ISSN 1106-5516, ISBN 978-960-7475-53-4, International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, Greece, 2017
 8. HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.; VACULÍN, O., Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s firmou AgPOL, s.r.o., , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2017
 9. ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Removal of pharmaceuticals by advanced oxidation processes, , Praha, 2017
 10. ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M., ODSTRAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH LÉČIV Z ODPADNÍCH VOD ZA POUŽITÍ OXIDAČNÍCH PROCESŮ, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.; VÁCLAVÍK, V.; DVORSKÝ, T., Use of the program SWMM to simulate rainfall runoff from urbanized areas, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 9781315393827, CRC Press/Balkema, Florida, 2016
 2. ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Removal of Pharmaceuticals and Musk Compounds from Wastewater Using Advanced Oxidation Processes, , Inverness, 2016
 3. ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; ŠVESTKOVÁ, T., Odstraňování léčiv pomocí jednotky AOP (ADVANCED OXIDATION PROCESS), příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 4. MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Výzkum odstraňování antibiotik z odpadních vod pomocí technologie AOPs, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r. o., Čkyně, 2016
 5. ÚTERSKÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P., Wastewater micropollutants removal by using AOP (Advance Oxidation Process) prototype, příspěvek na konferenci 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-65-0, International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, Sofia, Bulharsko, 2016
 6. HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ÚTERSKÝ, M., Výzkumná zpráva č. 12657089 HEROLDS, spol. s r.o. - Multifunkční centrum EDISON - posouzení využití tepla z odpadních vod, tepla z vrtů a využití šedých vod, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Brno, 2016
 7. HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M., Vývoj a testování plaveckého trenažeru „Swimm Trainer“, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, VODOVOD.INFO, Brno, 2016

2015

 1. HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M., Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER", , Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, Brno, 2015
 2. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Softwarové prostředí pro simulaci odlehčovacích komor, příspěvek na konferenci Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ISBN 978-80-89740-08-6, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 3. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Možnosti posouzení odlehčovacích komor v softwarovém prostředí, příspěvek na konferenci Městské vody 2015, ISBN 978-80-86020-81-5, ARDEC s.r.o., Brno, 2015
 4. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P., Software environment for the assessment of combined sewer overlows in sewer systems, příspěvek na konferenci 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015 - Ecology, Economics, Education and Legislation, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-40-7, SGEM, Sofia, Bulgaria, 2015
 5. ÚTERSKÝ, M.; PÍŠŤKOVÁ, V.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J., Technologie ČOV Mikulov a možnosti odbourávání mikropolutantů, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2015
 6. ÚTERSKÝ, M.; HLAVÍNEK, P.; PÍŠŤKOVÁ, V.; VÁVROVÁ, M.; TURKOVÁ, J.; KORYTÁROVÁ, J., Degradation of micropollutants at WWTP Mikulov, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P., Návrh technických ukazatelů energetické náročnosti čistíren odpadních vod, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info., Brno, 2014
 2. TURKOVÁ, J.; CHALOUPKOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; KORYTÁROVÁ, J.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P., Způsob ekonomického posouzení použité technologie u ČOV Mikulov, příspěvek na konferenci Oceňovanie a riadenie stavebných projektov, ISBN 978-90-822990-1-4, Euro Scientia vzw, Brusel, Belgie, 2014
 3. PÍŠŤKOVÁ, V.; ÚTERSKÝ, M.; TURKOVÁ, J.; HLAVÍNEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J., Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2014, ISBN 978-80-970896-7-2, NOI Bratislava, Bratislava, 2014
 4. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J., Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Městské vody 2014, ISBN 978-80-86020-79-2, ARDEC s.r.o., Brno, 2014
 5. ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P., Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod, příspěvek na konferenci Aktuální vodohospodářské problémy, ISBN 978-80-248-3541-9, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný