English

Ing. Magdalena Martinásková – seznam publikací

2017

 1. MARTINÁSKOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M., Failure Probability Estimation Using Asymptotic Sampling and Its Dependence upon the Selected Sampling Scheme, článek v Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, ISSN 1804-4824, De Gruyter Open, online , 2017
 2. SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; MARTINÁSKOVÁ, M., Evaluation of pairwise distances among orthogonal grid points in hypercube, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (icnaam-2016), ISBN 978-0-7354-1538-6, AMER INST PHYSICS, Melville, 2017
 3. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., ORTHOGONAL GRID ANALYSIS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Brno, Česká republika, 2017
 4. ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M., Výhody a nevýhody použití kvazináhodných návrhů v asymptotickém vzorkování, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, VUT v Brně, Brno, 2017
 5. VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V.; ŠMÍDOVÁ, M., ANALÝZA VZDÁLENOSTÍ ORTOGONÁLNÍHO NÁVRHU, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Ostrava, Česká republika, 2017
 6. ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M., Odhad pravděpodobnosti poruchy metodou asymptotického vzorkování a závislost tohoto odhadu na použité vzorkovací metodě, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2017, ISBN 978-80-248-4010-9, Ostrava, Česká republika, 2017

2016

 1. ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M., Performance of Various Sampling Schemes in Asymptotic Sampling, příspěvek na konferenci 14th International Probabilistic Workshop, ISBN 978-3-319-47885-2, Springer International Publishing AG 2017, Ghent, 2016
 2. ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M., Comparison of Sampling Schemes in Asymptotic Sampling, , Brazílie, 2016
 3. ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M., Vyhodnocení vzorkovacích schémat pro odhad pravděpodobnosti poruchy s využitím asymptotického vzorkování, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016: Sborník abstraktů, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M., Estimation of the Lower Bound of Periodic Audze-Eglajs Criterion, , ISBN 978-963-642-876-1, Pécs, Hungary, 2015
 2. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids, příspěvek na konferenci Proceedings of the 1st International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering, ISBN 978-960-99994-9-6, M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou , Crete Island, Greece, 2015
 3. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Periodic Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids., příspěvek na konferenci International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, ISBN 978-1-905088-63-8, Praha, Česká republika, 2015
 4. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M., Evaluation of Audze-Eglajs Criterion for Orthogonal and Regular Triangular Grids, , ISBN 978-80-86246-42-0, Svratka, Česká republika, 2015
 5. ŠMÍDOVÁ, M.; VOŘECHOVSKÝ, M., Performance comparison of methods for design of experiments for analysis of tasks involving random variables, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014), ISSN 0094-243X, ISBN 978-0-7354-1287-3, AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA, Rhodes, Greece, 2015
 6. ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M., Audze-Eglajs kritérium optimality návrhu pro ortogonální grid, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný