English

Ing. Ondřej Slowik – seznam publikací

2018

 1. LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Reliability-based design: Artificial neural networks and double-loop reliability based optimization approaches, článek v ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, ISSN 0965-9978, 2018

2017

 1. NOVÁK, D.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A.; KRUG, B., Prestressed concrete girders shear strength: Probabilistic simulation and design, příspěvek na konferenci Proceedings of the 15th International Probabilistic Workshop & 10th Dresdner Probablistik Workshop, ISBN 978-395-908113-9, 2017
 2. STRAUSS, A.; KRUG, B.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Combined shear and flexure performance of prestressing concrete T-shaped beams: Experiment and deterministic modeling, článek v Structural Concrete, ISSN 1751-7648, 2017
 3. NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, L.; STRAUSS, A.; LEHKÝ, D., Statistical and sensitivity analyses of prestressed concrete girders failing in shear, příspěvek na konferenci 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), ISBN 978-3-903024-28-1, 2017

2016

 1. LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; CAO, M., Soft Computing and Stochastic Optimization Approaches for Uncertain Design Parameters Determination of Post-Tensioned Composite Bridge, příspěvek na konferenci Structural Reliability and its Applications (APSSRA ´6), ISBN 978-7-5608-6303-0, Shanghai, China, 2016
 2. SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M., Post-tensioned composite bridge: reliability-based optimization of selected design parameters, příspěvek na konferenci Junoirstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2016
 3. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; ŘOUTIL, L., From Fracture Experiments to Advanced Design and Assessment of Precast Structural Members, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-538-0, Switzerland, 2016
 4. SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Post-Tensioned Composite Bridge: Reliability-Based Optimization of Selected Design Parameters, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-538-0, Switzerland, 2016

2015

 1. NOVÁK, D.; ŘOUTIL, L.; NOVÁK, L.; SLOWIK, O.; STRAUSS, A.; KRUG, B., Database of Fracture-Mechanical Concrete Parameters and its Implementation into Reliability Software Freet, příspěvek na konferenci Proc. of the 13th International Probabilistic Workshop (IPW 2015), ISBN 978-981-09-7963-8, Liverpool, UK, 2015
 2. SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D., Post-tensioned composite bridge: reliability-based optimization of selected design parameters, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Jendželovský, N. & Grmanová, A., Bratislava, Slovakia, 2015
 3. NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; ŘOUTIL, L., From fracture experiments to advanced design and assessment of precast structural members, příspěvek na konferenci Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Building, ISBN 978-80-227-4463-8, Jendželovský, N. & Grmanová, A., Bratislava, Slovenská republika, 2015
 4. LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Double-Loop Optimization and Soft Computing Based Inverse Analysis Approaches for Performing Reliability-based Design., příspěvek na konferenci Proceedings of the Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering, ISSN 1759-3433, ISBN 978-1-905088-64-5, Y. Tsompanakis, J. Kruis, B.H.V. Topping, Praha, Česká republika, 2015
 5. STRAUSS, A.; SLOWIK, O.; KRUG, B.; NOVÁK, D.; BERGMEISTER, K.; FRANGOPOL, D., Monitoring system for shear capacity assessment, , Torino, Italy, 2015
 6. SLOWIK, O., Nelineární modelování lomové zkoušky předpjatých betonových nosníků, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015
 7. NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; PUKL, R., Optimization of the Ultimate Capacity of reinforced concrete slab bridge, příspěvek na konferenci Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) , ISBN 978-1-138-00120-6, Tokyo, Japonsko, 2015

2014

 1. SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Algorithmization of Reliability-Based Optimization, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2014
 2. SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Reliability-based Optimization: Optimizatio Strategy for Small-Sample Analysis, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4259-7, Bratislava, Slovenská republika, 2014
 3. NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; CAO, M., Reliability-Based Optimization: Small Sample Optimization Strategy., článek v Journal of Computer and Communications, ISSN 2327-5219, 2014
 4. LEHKÝ, D.; SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Inverse Reliability Task: Artificial Neural Networks and Reliability-Based Optimization Approaches., příspěvek na konferenci Proceedings of the 10th IFIP WG 12.5 International Conference Artificial Intelligence Applications and Inovations (AIAI 2014), ISBN 978-3-662-44653-9, Řecko, 2014
 5. ŘOUTIL, L.; SLOWIK, O.; ZIMMERMANN, T.; KRUG, B.; STRAUSS, A.; NOVÁK, D., Application of reliability assesment and reliability-based optimization to concrete structures, , Institute for Statics and Dynamics of Structures, University of Wuppertal, Wuppertal, 2014
 6. SLOWIK, O.; NOVÁK, D., Algoritmizace spolehlivostní optimalizace, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, Ostrava, Česká republika, 2014
 7. SLOWIK, O., Spolehlivostní optimalizace konstrukcí, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Brno, Česká republika, 2014

2013

 1. SLOWIK, O.; NOVÁK, D.; PUKL, R., Ultimate capacity increase and reliability asessment of reinforced concrete bridge, příspěvek na konferenci International Probabilistic Workshop, ISBN 978-80-214-4800-1, Brno, Česká republika, 2013
 2. SLOWIK, O., Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce, příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, Česká republika, 2013

2012

 1. NOVÁK, D.; SLOWIK, O.; PUKL, R., Optimalizace navýšení únosnosti a spolehlivosti železobetonové mostní konstrukce, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-32-6, Hradec Králové, Česká republika, 2012

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný