English

Ing. Filip Hokeš – seznam publikací

2018

 1. ŠMAK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F., Pinned joints – their design and real behavior, článek v Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Engineering and Computational Mechanics, ISSN 1755-0777, ICE PUBLISHING, INST CIVIL ENGINEERS, 1 GREAT GEORGE ST, WESTMINISTER SW 1P 3AA, ENGLAND, 2018

2017

 1. HUŠEK, M.; HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRÁL, P., Inclusion of Randomness into SPH Simulations, článek v WSEAS Transaction on Heat and Mass Transfer, ISSN 1790-5044, 2017
 2. KRÁL, P.; HRADIL, P.; HUŠEK, M.; HOKEŠ, F., Comparison of Responses of Concrete Damage Material Models with Respect to Optimization-Based Material Parameter Identification, příspěvek na konferenci AIP Conference Proceedings, ISSN 1551-7616, ISBN 978-0-7354-1538-6, 2017
 3. KRÁL, P.; HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KALA, J.; HRADIL, P., Optimization-Based Inverse Identification of the Parameters of a Concrete Cap Material Model, příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-899X, 2017
 4. HUŠEK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; KRÁL, P., Conversion of Fractal Fields into Heterogeneities inside SPH Simulations, příspěvek na konferenci IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering of World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium 2017, ISSN 1757-899X, 2017
 5. HOKEŠ, F.; KRÁL, P.; HUŠEK, M.; KALA, J., Study on Identification of Material Model Parameters from Compact Tension Test on Concrete Specimens, příspěvek na konferenci IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering of World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium 2017, ISSN 1757-899X, 2017
 6. HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P.; HOKEŠ, F., Steel Fibre Reinforced Concrete Simulation with the SPH Method, příspěvek na konferenci IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering of World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium 201, ISSN 1757-899X, 2017
 7. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; HUŠEK, M., Identification of the Parameters of a Concrete Damage Material Model, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, 2017
 8. HOKEŠ, F.; KRÁL, P.; KRŇÁVEK, O.; HUŠEK, M., Improved Sensitivity Analysis in the Inverse Identification of the Parameters of a Nonlinear Material Model, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISSN 1877-7058, 2017
 9. HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P., Predicting the Load-Carrying Capacity of Reinforced Concrete Structural Element, článek v WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, ISSN 2224-3429, 2017
 10. HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KRÁL, P., Nonlinear Numerical Study of Pin Joint at Static and Cyclic Loading, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 987-80-214-5462-0, Brno, Česká republika, 2017
 11. HUŠEK, M.; HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRÁL, P., Inclusion of Randomness into SPH Simulations, článek v WSEAS TRANSACTION on HEAT and MASS TRANSFER, ISSN 2224-3461, 2017

2016

 1. HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KRÁL, P.; KALA, J., Numerical Simulation of Reinforced Concrete Beam with Utilization of Elasto-plastic Material Model of Concrete, článek v WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, ISSN 2224-3429, 2016
 2. HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRŇÁVEK, O., Nonlinear numerical simulation of a fracture test with use of optimization for identification of material parameters, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016
 3. HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P.; HOKEŠ, F., Effect of the Support Domain Size in SPH Fracture Simulations, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016
 4. HUŠEK, M.; KALA, J.; KRÁL, P.; HOKEŠ, F., Concept and Numerical Simulations of a Reactive Anti-Fragment Armour Layer, příspěvek na konferenci 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, ISSN 0094-243X, Rhodos, Řecko, 2016
 5. HUŠEK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; KRÁL, P., How to Handle Irregular Distribution of SPH Particles in Dynamic Fracture Analysis, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8984, 2016
 6. HOKEŠ, F.; KALA, J.; HUŠEK, M.; KRÁL, P., Parameter Identification for a Multivariable Nonlinear Constitutive Model inside ANSYS Workbench, příspěvek na konferenci World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2016, ISSN 1877-7058, Praha, Česká republika, 2016
 7. HUŠEK, M.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; KRÁL, P., Influence of SPH Regularity and Parameters in Dynamic Fracture Phenomena, příspěvek na konferenci World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2016, ISSN 1877-7058, Praha, Česká republika, 2016
 8. HOKEŠ, F.; KALA, J., VOLBA ÚČELOVÉ FUNKCE PŘI INVERZNÍ IDENTIFIKACI PARAMETRŮ MATERIÁLOVÉHO MODELU BETONU, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 9. HOKEŠ, F., PREDIKCE ÚNOSNOSTI ŽELEZOBETONOVÉHO KONSTRUKČNÍHO PRVKU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Brno, Česká republika, 2016
 10. HUŠEK, M.; HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRÁL, P., A Simple Solution for Randomized Failure Modeling with the SPH Method, článek v International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 2367-8992, 2016

2015

 1. HOKEŠ, F., Selected Aspects Of Modelling Of Non-Linear Behaviour Of Concrete During Tensile Test Using Multiplas Library, článek v Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, ISSN 1210-0471, Ostrava, Česká republika, 2015
 2. HOKEŠ, F., Comparison of suitability of selected material models of concrete for inverse identification of parameters with aid of optimization algorithms, , Špičák, 2015
 3. HRUBÝ, P.; HOKEŠ, F.; KRŇÁVEK, O.; NEVAŘIL, A., Numerical analysis of the process of repairing defects in lamellar flange and its influence on the local stress state, , ISBN 978-80-261-0568-8, Špičák, 2015
 4. HOKEŠ, F.; KALA, J.; KRŇÁVEK, O., Optimization as a Tool for the Inverse Identification of Parameters of Nonlinear Material Models, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Conference on Continuum Mechanics (CM '15), ISBN 978-1-61804-346-7, Roma. Italy, 2015
 5. HOKEŠ, F.; NEVAŘIL, A.; TOTKOVÁ, L.; KRŇÁVEK, O., Numerická simulace procesu dotvarování a smršťování betonu na submodelu profileu ocelobetonového spřaženého mostu , příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Bratislava, Slovensko, 2015
 6. HOKEŠ, F., Vliv redukce počtu návrhových parametrů při inverzní identifikaci parametrů nelineárních materiálových modelů s pomocí optimalizačních algoritmů , příspěvek na konferenci Proceedings of 13th International Conference of New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Bratislava, Slovenská republika, 2015
 7. KALA, J.; HOKEŠ, F., The Idealization of Boundary Conditions in Numerical Simulations of Prestressed Pedestrian Bridges and Comparing with Experimantal Measurments, příspěvek na konferenci Proc of 16th European Bridge Conference, ISBN 0-947644-78-4, M C Forde, Edinburgh, Scotland, 2015
 8. HOKEŠ, F., Vybrané aspekty modelování nelineárního chování betonu s pomocí knihovny MULTIPLAS, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 9. KRŇÁVEK, O.; HOKEŠ, F.; HRUBÝ, P.; NEVAŘIL, A., Analýza vlivu postupné výstavby mostu na stav napjatosti v konstrukčních detailech, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 10. HOKEŠ, F., The Current State-of-the-Art in the Field of Material Models of Concrete and Other Cementitious Composites., příspěvek na konferenci Materials, Mechanics and Information Engineering, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-385-0, 2015
 11. HOKEŠ, F., Modelování předpětí nesoudržnou předpínací výztuží ve výpočtovém systému ANSYS, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015

2014

 1. HOKEŠ, F., Different approaches to numerical simulations of prestressed concrete structural elements, příspěvek na konferenci Applied Research in Materials and Mechanics Engineering, ISBN 978-1-138-02681-0, Switzerland, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný