English

Ing. Radek Dubina – seznam publikací

2016

  1. DUBINA, R.; ELIÁŠ, J., EFFECT OF ROLLING RESISTANCE IN DEM MODELS WITH SPHERICAL BODIES, článek v Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, ISSN 1210-0471, Ostrava, Česká republika, 2016
  2. DUBINA, R.; ELIÁŠ, J., Comparison of spherical and polyhedral discrete modelling of railway ballast, , Metz, Francie, 2016
  3. DUBINA, R.; ELIÁŠ, J., IMPORTANCE OF ROLLING RESISTANCE IN DEM MODELS WITH SPHERICAL BODIES, příspěvek na konferenci Structural Reliability and Modelling Mechanics 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
  4. DUBINA, R., STUDIE KOMPOZITNÍHO TESTU MODELOVANÉHO KULOVITÝMI DISKRÉTNÍMI, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Brno, Česká republika, 2016

2015

  1. DUBINA, R.; ELIÁŠ, J., Representation of bulk and surface crushing phenomenon in DEM model of railway ballast., příspěvek na konferenci Proceedings of Particle-based Methods IV – Fundamentals and Applications, ISBN 978-84-944244-7-2, Barcelona, Španělsko, 2015
  2. DUBINA, R.; ELIÁŠ, J.; HRUZÍKOVÁ, M., Identification of parameters for DEM model of railway ballast, příspěvek na konferenci 13th INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION EDINBURGH, ISBN 0-947644-80-6, School of Engineering, UK, Scotland, 2015
  3. DUBINA, R.; ELIÁŠ, J., Dependence of the Discrete Model on the Internal Parameters Considering Grain Crushing, , ISBN 978-80-86246-42-0, Svratka, Česká republika, 2015
  4. DUBINA, R.; ELIÁŠ, J., Drcení zrn železničního štěrku modelovaného pomocí kulovitých diskrétních prvků, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, Česká republika, 2015

2014

  1. DUBINA, R.; ELIÁŠ, J., Representation of crushing phenomenon in DEM model of railway ballast, , ISBN 978-80-261-0429-2, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný