English

Ing. Jan Nováček – seznam publikací

2018

 1. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Strengthening foundation slabs below ground water level against punching shear, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, 2018
 2. NOVÁČEK, J., Technologie zesilování betonových desek na protlačení pomocí dodatečných smykových trnů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018 - 20. Odborná konference doktorského studia. , ISBN 978-80-86433-69-1, 2018

2017

 1. ZICH, M.; NOVÁČEK, J., BOURÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU CITYPARK RUŽINOV, příspěvek na konferenci 10. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 978-80-8200-014-9, Smolenice, 2017
 2. ZICH, M.; NOVÁČEK, J.; BENKO M.; PAULIČKA V., Odbourání části obchodní centra objektu Citypark Ružinov, příspěvek na konferenci 24. Betonářsé dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Litomyšl, 2017
 3. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Zesilování základových desek na protlačení pod hladinou podzemní vody, příspěvek na konferenci 24. Betonářsé dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Litomyšl, 2017
 4. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Contribution of settlement of a high-rise building with recession in a ground plan to punching shear, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1105-9, , 2017
 5. NOVÁČEK, J., Vliv globálního působení konstrukce na protlačení desek, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, 2017

2016

 1. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Příspěvek smykových sil na protlačení u výškových budov s půdorysně ustupujícími patry, příspěvek na konferenci 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, 2016
 2. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Studie zesilování lokálně podepřených desek dodatečnou betonovou hlavicí, příspěvek na konferenci Betonárské dni 2016Zborník prednášok, ISBN 978-80-227-4622-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2016
 3. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Study of strengthening flat slabs against punching by additional column heads, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, 2016
 4. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Study of Flat Slabs Strengthening against Punching Shear, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, ISBN 1662-9779, 2016
 5. NOVÁČEK, J., Aktivace dodatečných smykových trnů na protlačení momentovým klíčem, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016

2015

 1. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Studie zesilování lokálně podepřených desek na protlačení, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, 2015
 2. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Punching analysis of a flat slab with a change in elevation, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, 2015
 3. NOVÁČEK, J., Havárie konstrukcí způsobené protlačením lokálně podepřené železobetonové desky, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2015, ISBN 978-80-214-5145-2, Brno, 2015
 4. NOVÁČEK, J., Experimentální ověření průhybu balkonové desky s prvky Schőck Isokorb, příspěvek na konferenci Sborník abstratktů konference JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, 2015

2014

 1. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Analýza protlačení lokálně podepřené desky s výškovým lomem, příspěvek na konferenci 21. Betonářské dny 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný