English

Ing. Martin Procházka – seznam publikací

2017

  1. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J., Vliv mikrovlnného záření na dřevěné prvky, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, 2017

2016

  1. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J., Úbytek vlhkosti v dřevěných prvcích mikrovlnným zářením, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, 2016
  2. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M., MICROWAVE RADIATION AND ITS APPLICATION ON CONSTRUCTION MATERIALS, článek v Engineering Structures and Technologies , ISSN 2029-882X, 2016
  3. PROCHÁZKA, M., Faktory ovlivňující vznik plísní a jejich vliv na lidské zdraví, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016
  4. PROCHÁZKA, M., Vliv vlhkosti na vysušování materiálu pomocí mikrovlnné technologie, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016
  5. PROCHÁZKA, M., Mikrovlnné záření a možnosti jeho použití, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016
  6. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J., Spreading of temperature field caused by microwave radiation, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, swietzerland, 2016
  7. PROCHÁZKA, M., Poruchy způsobující zvýšení vlhkosti v konstrukcích, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016

2015

  1. PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J., Ovlivnění fyzikálních faktorů mikrovlnným zářením, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, 2015
  2. PROCHÁZKA, M.; KOVÁŘOVÁ, H., Analýza konstrukcí obvodových stěn z hlediska rizika růstu plísní a jejich nebezpečí na lidské zdraví, příspěvek na konferenci Young scientist 2015, ISBN 978-80-553-1988-9, 2015

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný