English

Ing. Pavel Soudek – seznam publikací

2017

  1. MAJSNIAR, M.; ŠŤASTNÍK, S.; SOUDEK, P., ZELENÉ STŘECHY A JEJICH VLIV NA TEPELNOU STABILITU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017 , ISBN 978-80-214-5462-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

  1. SOUDEK, P., Moisture Monitoring of Built-In Wooden Elements, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
  2. SOUDEK, P., DLOUHODOBÉ MĚŘENÍ VLHKOSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5312-8, BRNO, 2016

2015

  1. SOUDEK, P., FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝPOČTY A MĚŘENÍ VLHKOSTI DŘEVA, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, fakulta stavební, 2015

2014

  1. SOUDEK, P.; KALOUSEK, L.; ŽÁK, A., Hygrothermal Assessment of Timber Elements in Truss with Above-rafter Thermal Insulation, příspěvek na konferenci 978-303835280-8, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038352808, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
  2. SOUDEK, P.; KALOUSEK, L., Vliv zjednodušení geometrie modelu v tepelně-technických výpočtech., příspěvek na konferenci Stavební fyzika v pozemním stavitelství: teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4926-8, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný