English

Ing. Jindřich Stodůlka – seznam publikací

2017

 1. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; ŠAFÁŘOVÁ, M., Analysis of the Causes of Defects due to Quality Roofing Membranes Mechanical Anchoring, příspěvek na konferenci Building defects, ISBN 978-2-7598-9012-5, Matec web of Conferences, EDP France, 2017

2016

 1. ŠAFÁŘOVÁ, M.; STODŮLKA, J.; ŠUHAJDA, K., Polyurethane adhesives in flat roofs, příspěvek na konferenci MATEC Web of Conferences , ISSN 2261-236X, ISBN 978-2-7598-9012-5, Matec web of Conferences, 2016
 2. STODŮLKA, J.; ŠAFÁŘOVÁ, M.; ŠEBESTA, P., Výsledky simulací teplotního pole přes kotevní prvky u mechanicky kotvených jednoplášťových plochých střech, příspěvek na konferenci Zborník z Bratislavského sympózia STRECHY 2016, ISBN 978-80-89728-07-7, Cech Strechárov Slovenska, Bratislava, 2016
 3. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; PLACHÝ, J.; BOGÁROVÁ, M., Mechanically fastened single casing roof in terms of building physics, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 4. BOGÁROVÁ, M.; STODŮLKA, J., POLYURETANOVÁ LEPIDLA V PLOCHÝCH STŘECHÁCH, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Brno, 2016
 5. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; BOGÁROVÁ, M.; ŠEBESTA, P., REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH S VYUŽITÍM MECHANICKÉHO KOTVENÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Brno, 2016
 6. BOGÁROVÁ, M.; STODŮLKA, J., Gluing as a type of stabilization flat roofs, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-03835-709-4, 2016

2015

 1. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; PETŘÍČEK, T., Analýza výsledků experimentálního měření tahové únosnosti kotevních prvků s teleskopy, , ISBN 978-80-89728-05-3, CERM, Bratislava, 2015
 2. STODŮLKA, J.; PETŘÍČEK, T.; PLACHÝ, J.; BOGÁROVÁ, M., Porovnání kotevních prvků pro stabilizaci povlakové hydroizolace plochých střech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 3. STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; ŠEBESTA, P., Analýza rekonstrukce kopule gotického chrámu v Číhošti, článek v Časopis Střechy, fasády - izolace - Ostrava, ISSN 1211-18-56, Nakladatelství MISE s.r.o., Ostrava, 2015
 4. PETŘÍČEK, T.; HLAVAČKA, T.; STODŮLKA, J.; PLACHÝ, J., Porovnání asfaltových pásů pro jednovrstvé mechanicky kotvené systémy, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., Ostrava, 2015
 5. BOGÁROVÁ, M.; STODŮLKA, J., DRUHY POUŽÍVANÝCH LEPIDEL PRO STABILIZACI PLOCHÝCH STŘECH, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015
 6. STODŮLKA, J.; BOGÁROVÁ, M., ANALÝZA VAD A PORUCH SEDLOVÉ STŘECHY RODINNÉHO DOMU, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-5091-2, Brno, 2015

2014

 1. PETŘÍČEK, T.; STODŮLKA, J.; PLACHÝ, J., Porovnání parametrů jednovrstvých mechanicky kotvených asfaltových pásů, příspěvek na konferenci Zborník z Bratislavského sypózia, ISBN 978-80-89728-01-5, STU v Bratislavě, Bratislava, 2014

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný